Efter utbytet

När du kommer tillbaka till Sverige och Karolinska Institutet finns det en del saker att ta tag i för att du ska få dina utbytesstudier tillgodoräknade inom programmet.

Bli fadder

Som fadder för utbytesstudenter som kommer till Karolinska Institutet har du möjlighet att träffa internationella studenter, få nya vänner, lära känna nya kulturer och träna dina språkkunskaper. Kontakta Global Friends för mer information.

Informationsmöten

En annan viktig del av dina utbytesstudier är att du förmedlar dina erfarenheter, kunskaper och intryck vidare till dina studiekamrater på KI, genom hemvändarseminarier, inspirationsföreläsningar, osv.

Det brukar vara mycket uppskattat bland blivande utbytesstudenter att få ta del av andras erfarenheter och det ger dig en möjlighet att inspirera andra att åka.

MRSA-provtagning

Inför fortsatt klinisk praktik efter hemkomst ska MRSA-provtagning göras. Boka tid för provtagning hos Studenthälsans företagssköterskor i så god tid som möjligt innan klinisk placering ska påbörjas.

MRSA-provtagning hos Studenthälsan

Reseberättelse

När ditt utbyte är färdigt vill vi att du skriver en reseberättelse, där du reflekterar över dina erfarenheter från utbytesperioden. Reseberättelsen är en viktig del i uppföljningen av utbytesverksamheten, men utgör också en stor källa till inspiration och information för kommande utbytesstudenter.

Publicerade reseberättelser

Reseberättelsen skrivs online och om du ger ditt medgivande publiceras den på Karolinska Institutets webbplats.

Reseberättelser från studentutbyten

För dig som ska skriva reseberättelse

På nedanstående länk hittar du formuläret för reseberättelsen. Följ instruktionerna som ges. För närvarande fungerar det inte att skriva sin reseberättelse i webbläsaren Google Chrome. Använd därför helst Internet Explorer eller Firefox när du lägger in den.

Logga in till reseberättelseformuläret
Tips om hur du skriver reseberättelse på webben

För att du ska bli aktuell för en andra utbetalning av resebidraget eller stipendiet, skicka in din reseberättelse senast den 1 september läsåret efter ditt utbyte.

Tillgodoräknande

För att kunna tillgodoräkna dig dina utbytesstudier inom ramen för ditt utbildningsprogram vid KI måste du ha intyg från värduniversitetet som styrker genomförandet av de kurser och moment som överenskommits innan avresa. Det bästa är att försöka få intyget i handen innan du lämnar värduniversitetet. Samla också på dig ev. kursbeskrivningar, scheman och litteraturlistor.

Du ansöker om tillgodoräknande hos studierektor eller motsvarande akademisk person som du träffade inför ditt utbyte. Använd blanketten "Ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier" och bifoga vidimerade kopior av intyg på genomförda kurser/kliniska placeringar.

Ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier