För studenter på kursen Vetenskaplig metodik, statistik och kvalitetssäkring (7,5 hp) kurskod 3DC000

Kursen behandlar vetenskapliga metoder, kvalitetssäkringens principer och tillämpning, statistiska analysmetoder och etiska aspekter och skapar medvetenhet om etiskt och professionellt förhållningssätt inom ämnet diagnostisk cytologi. Syftet är även att ge tillfälle att förbereda dig för ditt examensarbete

Kursplan

Kursen behandlar vetenskapliga metoder, kvalitetssäkringens principer och tillämpning, statistiska analysmetoder och etiska aspekter och skapar medvetenhet om etiskt och professionellt förhållningssätt inom ämnet diagnostisk cytologi. Syftet är även att ge tillfälle att förbereda dig för ditt Examensarbete.

Följande delar ingår:

Kursintroduktion samt litteratursökning på biblioteket under den första kursveckan på höstterminen.

Moment A: Vetenskaplig metod och etik, 3.5 hp. Du kommer att få arbeta självständigt och i grupp. Undervisningen kommer att ske i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier och journal clubs och examineras med aktivt deltagande vid seminarier och inlämningsuppgifter.

Moment B: Statistik, 2 hp. Du kommer att få arbeta självständigt och i grupp. Undervisningen kommer att ske i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier och datalaborationer och examineras med aktivt deltagande vid seminarier, skriftlig examen och inlämningsuppgifter.

Moment C: Kvalitetssäkring, 2 hp. Du kommer att få arbeta självständigt och i grupp. Undervisningen kommer att ske i form av föreläsningar och grupparbeten och examineras med aktivt deltagande vid grupparbeten och inlämningsuppgifter.

Välkomstinformation

Schema

Kontaktuppgifter

Utbildningsadministratör
BK
Innehållsgranskare:
Irina Gacesic
2024-01-08