För studenter på kursen Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad (7,5 hp) kurskod 2SP050

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha fördjupat sina kunskaper och sin förståelse i vetenskaplig teori och metod och forskningsetik. Dessutom skall studenten tillägna sig ett fördjupat vetenskapligt, kritiskt, reflekterande och forskningsetiskt förhållningssätt rörande forskning inom omvårdnadsvetenskap med inriktning mot operationssjukvård.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursstart: 15 januari 2024

Välkommen till programmets första och inledande kurs! Kursen genomförs på helfart motsvarande 40 timmar per vecka. 

Observera att du själv måste registrera ditt deltagande i kursen i Ladok. Detta är obligatoriskt för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering.

Programgemensam dag för nya specialistsjuksköterskestudenter

Välkommen till en programgemensam dag för alla studenter som startar ett specialistsjuksköterskeprogram VT24.

Datum: 15 januari 2024

Schema

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen att publiceras senast en månad efter kursens slut.

VT23 Kursutvärdering
VT23 Kursanalys
HT22 Kursutvärdering
HT22 Kursanalys
 

Kontaktuppgifter

Profile image

Ami Fagerdahl

Kursansvarig
Profile image

Malin Stenman

Examinator

Charlie Torstensson

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Ett par dagar innan kursstart kommer du få en e-postinbjudan för kursen från "Canvas på KI" - acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

AF
Innehållsgranskare:
2023-12-21