Studera utomlands på egen hand

Här hittar du information om hur du kan studera utomlands på egen hand

Om du väljer att ordna utlandsstudier på egen hand kan du styra mycket själv. Det innebär att du på eget initiativ förbereder och ordnar din vistelse vid ett utländskt lärosäte.

Du står själv för alla kostnader i form av exempelvis ansöknings- och terminsavgifter. Även kontakterna med universitet och myndigheter är ditt eget ansvar.

Förbered dig noga

I förberedelserna ingår bland annat att skaffa underlag i form av beskrivningar av utbildningen och de kurser som du planerar att delta i, litteraturlistor och annat som kan utgöra underlag för din studierektor att avgöra om ett tillgodoräknande av de utländska studieresultaten kan vara möjligt.

Du begär studieuppehåll från Karolinska Institutet under din utlandsvistelse och är därmed inte registrerad vid Karolinska Institutet under uppehållet. Tänk på att kontrollera med CSN om det universitet där du vill studera berättigar till studiemedel.

Examensarbete 

Om du på eget initiativ och med godkännande från handledare vid Karolinska Institutet, väljer att göra ett projekt- eller examensarbete utomlands och fortfarande är registrerad på den aktuella kursen vid Karolinska Institutet, kan du omfattas av den samlingsförsäkring som Karolinska Institutet har tecknat med Kammarkollegiet, under förutsättning att en skriftlig överenskommelse om mottagande finns mellan Karolinska Institutet (ej du som student!) och mottagande institution eller inrättning. Diskutera detta med din handledare/koordinator innan du åker. Du kommer även att ha möjlighet att söka ett KI stipendium.

KI kommer inte att teckna försäkringen Student UT enskild för dig som har studieuppehåll eller om du ska genomföra utlandsstudier som inte kommer att tillgodoräknas inom din utbildning vid Karolinska Institutet.

Mer information

Mer information om att studera utomlands finns till exempel på studera.nu. Där ges bland annat tips på vad du bör tänka på när det gäller ansökan, språkkunskaper och ekonomi. Dessutom hittar du här länkar till ytterligare information om utbildning i olika länder.