TAPIL - skrivdagen 11 april 2023

Här finns information om skrivdagen den 11 april 2023 i det alternativa urvalet till tandläkarprogrammet (TAPIL) inför HT23.

Observera att maximalt 550 personer kan kallas till skrivprovet. Om antalet anmälda personer till TAPIL efter sista anmälningsdag överstiger 550 kommer lottning ske bland alla anmälda för att selektera till kallelse till skrivprovet. Då sista anmälningsdag till TAPIL är 30 mars kommer kallelsen (efter eventuell selektion gjorts) inte kunna skickas förrän senast eftermiddagen den 31 mars.  

Observera att alla sökande får besked oavsett om de har gått vidare eller inte. Har du anmält dig till TAPIL men inte fått besked från KI senast eftermiddagen den 31 mars bör du omedelbart kontakta antagningen vid KI på antagning@ki.se

Allmän information om skrivprovet 11 april

  • Skrivprovet hålls på Karolinska institutets Campus Flemingsberg (pendeltågsstation Flemingsberg)
  • Flera olika skrivsalar används, i kallelsen som skickas den 31 mars kommer varje sökande få information om vilken skrivsal de ska komma till.
  • Du får inte byta lokal utan måste skriva i anvisad sal.
  • Uppsatsen och levnadsbeskrivningen skrivs på svenska (norska eller danska är också ok - skriv så det går att förstå). Du får inte skriva på något annat språk än dessa, som t.ex. engelska.
  • Du skriver för hand på papper (inte på dator).
  • Ta med giltig legitimation och pennor/radergummi.
  • Ta med två foton av dig själv som du lämnar in under skrivdagen. Utskrift på papper är ok, de ska vara maximalt 5x5 cm stora. Fotografierna behöver inte vara identiska.
  • Var på plats i god tid så att du kan ta dig till din sal, lägga ifrån dig alla personliga saker och ta plats inför den information som hålls.
  • Du måste sitta kvar i din skrivbänk under hela skrivprovet. Det är ingen paus mellan skrivuppgifterna för t.ex. toalettbesök, gå i så fall innan skrivprovet börjar.

Schema för dagen

Skrivprovet börjar kl 14.15.

Mer information om tider kommer i januari 2023.

Schema för sökande med funktionsnedsättning

Du som har funktionsnedsättning som dyslexi eller liknande, har lite längre tid på dig och sitter i en speciellt anvisad sal. Inga andra anpassningar (som t.ex. att skriva på dator) ges än mer tid.

Du måste kunna styrka din funktionsnedsättning genom ett intyg av genomförd utredning hos auktoriserad instans där diagnos anges, som ska skickas till: tapil@dentmed.ki.se senast den 4 april 2023. Om du inte skickar intygen i tid kan du komma att bli placerad i någon av de vanliga salarna. 

Skrivprovet börjar kl 14.15.

Mer information om tider kommer i januari 2023.