TAPIL - skrivdagen 8 april 2022

Här finns information om skrivdagen den 8 april 2022 i det alternativa urvalet till tandläkarprogrammet (TAPIL) inför HT22.

Observera att maximalt 550 personer kan kallas till skrivprovet. Om antalet anmälda personer till TAPIL efter sista anmälningsdag överstiger 550 kommer lottning ske bland alla anmälda för att selektera till kallelse till skrivprovet. Då sista anmälningsdag till TAPIL är 30 mars kommer kallelsen (efter eventuell selektion gjorts) inte kunna skickas förrän i slutet av vecka 13 (senast 1 april).  

 

Uppdatering 2022-04-11: Av de 448 personer som anmält sig till TAPIL var det 321 personer som deltog på skrivdagen den 8 april. 

Allmän information om skrivdagen

  • Skrivprovet hålls på Karolinska Institutets Campus Flemingsberg (pendeltågsstation Flemingsberg).
  • Flera olika skrivsalar används, i kallelsen som skickas senast 1 april kommer varje sökande få information om vilken skrivsal de ska komma till.
  • Du får inte byta lokal utan måste skriva i anvisad sal.
  • Uppsatsen och levnadsbeskrivningen skrivs på svenska (norska eller danska är också ok - skriv så det går att förstå). Du får inte skriva på något annat språk än dessa, som t.ex. engelska.
  • Du skriver för hand på papper (inte på dator).
  • Ta med giltig legitimation och pennor/radergummi.
  • Ta med två foton av dig själv som du lämnar in under skrivdagen. Utskrift på papper är ok, helst mindre storlek/passfoto (ca 4x5 cm), max A4-format. 
  • Var på plats i god tid så att du kan ta dig till din sal, lägga ifrån dig alla personliga saker och ta plats inför den information som hålls.
  • Du måste sitta kvar i din skrivbänk under hela skrivprovet. Det är ingen paus mellan skrivuppgifterna för t.ex. toalettbesök, gå i så fall innan skrivprovet börjar.

Schema för dagen

13.05  Insläpp börjar i skrivsalarna

Senast 13.20  Var på plats i anvisad skrivsal - instruktioner ges om skrivuppgifterna

13.30 – 14.45  Skrivuppgift: uppsats (1 timme och 15 minuter skrivtid)

14.50 – 15.35  Skrivuppgift: levnadsbeskrivning (45 minuter skrivtid)

15.40 – 16.00  Kontroll av legitimation

Schema för sökande med funktionsnedsättning

Du som har funktionsnedsättning som dyslexi eller liknande, har lite längre tid på dig och sitter i en speciellt anvisad sal. Inga andra anpassningar (som t.ex. att skriva på dator) ges än mer tid.

Du måste kunna styrka din funktionsnedsättning genom ett intyg av genomförd utredning hos auktoriserad instans där diagnos anges, som ska skickas till: tapil@dentmed.ki.se senast den 4 april 2022.

13.05  Insläpp börjar i skrivsalen

Senast 13.20  Var på plats i anvisad skrivsal - instruktioner ges om skrivuppgifterna

13.30 – 15.25  Skrivuppgift: uppsats (1 timme och 55 minuter skrivtid)

15.30 – 16.40  Skrivuppgift: levnadsbeskrivning (1 timme och 10 minuter skrivtid)

16.45 – 17.00  Kontroll av legitimation