Urval till Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 1

Här kan du läsa mer om antagningsprovet till Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet - FOLÄK, del 1.

Antagningsprov FOLÄK 1

Sökande ska genomföra ett antagningsprov för FOLÄK1. Antagningsprovet består av två delar där den ena utgörs av ett generiskt intelligenstest och den andra av ett prov i basala naturvetenskapliga kunskaper. Sedan görs en samlad kvalitativ bedömning av samtliga sökandes resultat från detta antagningsprov samt relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet redovisat med bifogade intyg och/eller redovisat i bilaga (bifoga CV samt intyg som styrker meriterna) där resultatet från antagningsprovet utgör 2/3 och tidigare erfarenhet 1/3 av den totala bedömningen. Resultatet normaliseras mot medelvärdet och de sökande får ett meritvärde (1-7) där 1 är lägst och 7 är högst. De sökande med högst meritvärde antas.

Samtliga intyg ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 29 oktober 2021. Antagningsprovet för FOLÄK1 2022 genomförs den 9 november 2021 och behöriga sökande kommer att få en inbjudan per mail. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 december 2021 på ditt konto på antagning.se.

 

KA
KI Antagningen
2021-09-14