Foto: Ulrich Schulte

Läkarprogrammet

 • 360 hp
 • 6 år
 • Studiestart höst: v. 36  
 • Studiestart vår: v. 4  
 • Examen: Läkarexamen  

Läkarprogrammet vid Karolinska Institutet ger dig grunden till ett livslångt lärande i läkaryrket med många valmöjligheter för utveckling i framtiden. För läkarexamen från det legitimationsgrundande sexåriga läkarprogrammetet ställs höga krav på medicinskt kunnande, praktiska färdigheter, vetenskaplighet och professionell kompetens.

Beskrivning

Läkarprogrammet syftar till att utbilda läkare som är väl förberedda för arbete inom dagens hälso- och sjukvård och har handlingsberedskap för framtidens utmaningar. Utbildningen ger dig goda medicinska kunskaper och färdigheter med fokus på kritisk reflektion och djup förståelse i såväl biologisk som mänsklig bemärkelse. Du ska utveckla vetenskapliga och professionella kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Läkare utbildade vid KI ska ha god förmåga till lagarbete och kommunikation, ett etiskt förhållningssätt och engagemang för människors hälsa globalt, nationellt och lokalt samt förmåga att ta ansvar för vård i samarbete med andra yrkeskategorier. Du förväntas utveckla ett nyfikenhetsdrivet intresse för kunskapssökande, livslångt lärande och lust till att förmedla kunskap. Läkarprogrammet passar dig som vill arbeta tillsammans med andra och utveckla många sidor av dig själv i ett livslångt perspektiv för att kunna bidra till att förbättra människors hälsa. Som läkare behöver du också värna om samhällets resurser och ha förståelse för hälsofrågor i en globaliserad värld.

Utbildningens innehåll bygger på fem kompetensområden: Basvetenskaplig, vetenskaplig, klinisk, professionell samt kompetenser inom global och jämlik hälsa. Kompetensområdena integreras i undervisningen och återspeglas i lärandemål, innehåll, arbetsformer och examination. Ibland utgör de egna kurser eller moment i kurser. Undervisningen utgår ifrån modellen teambaserat lärande, där centrala färdigheter som samarbete, kommunikation och ledarskap tränas samtidigt som du lär dig teoretiskt innehåll. Särskilt under senare del av programmet sker en betydande del av undervisningen i vården, där du deltar i det dagliga patientarbetet under handledning.

Efter avklarade studier får du läkarexamen och kan direkt ansöka om läkarlegitimation. Därefter kan du specialisera dig inom någon av de många specialiteter som finns.

Som läkare väntar en bred arbetsmarknad med kärnan i patientrelaterat arbete på vårdcentral, sjukhus, mottagningar, laboratorier eller inom företagshälsovård. Det finns även stora möjligheter att arbeta med digitala vårdtjänster, utomlands, inom hjälporganisationer eller med medicinska expertfunktioner inom andra delar av samhället. Många läkare arbetar helt eller delvis med undervisning och forskning inom olika medicinska områden, en del inom läkemedelsindustrin.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Som läkare väntar en bred arbetsmarknad med kärnan i patientrelaterat arbete på vårdcentral, sjukhus, mottagningar, laboratorier eller inom företagshälsovård. Det finns även stora möjligheter att arbeta med digitala vårdtjänster, utomlands, inom hjälporganisationer eller med medicinska expertfunktioner inom andra delar av samhället. Många läkare arbetar helt eller delvis med undervisning och forskning inom olika medicinska områden, en del inom läkemedelsindustrin.

Anmälan HT24

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 160
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2024
 • Anmälningskod: KI-41006

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D.

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Urval inför höstterminen 2024

KI använder alternativt urval till 32 % av platserna inför höstterminen 2024. 34 % av platserna tillsätts genom betygsurval och 34 % av platserna tillsätts genom högskoleprovsurval.

För att delta i det alternativa urvalet måste du dels göra en anmälan till läkarprogrammet på antagning.se, och dels en separat anmälan till det alternativa urvalet PIL. Mer information om det alternativa urvalet PIL hittar du på ki.se/alternativturval.

Urval inför vårterminen 2025

KI använder alternativt urval till 32 % av platserna inför vårterminen 2025. 34 % av platserna tillsätts genom betygsurval och 34 % av platserna tillsätts genom högskoleprovsurval.

För att delta i det alternativa urvalet måste du dels göra en anmälan till läkarprogrammet på antagning.se, och dels en separat anmälan till det alternativa urvalet PIL. Mer information om det alternativa urvalet PIL hittar du på ki.se/alternativturval.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Anmälan VT25

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 160
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2024
 • Anmälningskod: KI-42002

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D.

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Urval inför höstterminen 2024

KI använder alternativt urval till 32 % av platserna inför höstterminen 2024. 34 % av platserna tillsätts genom betygsurval och 34 % av platserna tillsätts genom högskoleprovsurval.

För att delta i det alternativa urvalet måste du dels göra en anmälan till läkarprogrammet på antagning.se, och dels en separat anmälan till det alternativa urvalet PIL. Mer information om det alternativa urvalet PIL hittar du på ki.se/alternativturval.

Urval inför vårterminen 2025

KI använder alternativt urval till 32 % av platserna inför vårterminen 2025. 34 % av platserna tillsätts genom betygsurval och 34 % av platserna tillsätts genom högskoleprovsurval.

För att delta i det alternativa urvalet måste du dels göra en anmälan till läkarprogrammet på antagning.se, och dels en separat anmälan till det alternativa urvalet PIL. Mer information om det alternativa urvalet PIL hittar du på ki.se/alternativturval.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning

Varför ska jag utbilda mig till läkare?