Verksamhetsförlagd utbildning och hälsointyg (VFU) - uppdragsutbildning

Om du går en uppdragsutbildning där VFU ingår som en del och som ska genomföras inom Region Stockholm kommer du att behöva ett hälsointyg utfärdat av Studenthälsan. Så här går du till väga.

Så går du till väga - två steg

För att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete ska du vid VFU visa upp ett hälsointyg. Följande saker måste du som deltagare på uppdragsutbildning göra innan du påbörjar VFU i Region Stockholm.

Steg 1: Komplettera dina vaccinationer

Om du behöver komplettera dina vaccinationer ska du ta kontakt med din arbetsgivare alternativt din företagshälsovård. Det är uppdragsgivaren (arbetsgivaren) som ansvarar för att nödvändiga vaccinationer är genomförda. Vi rekommenderar att du tittar igenom frågorna i hälsodeklarationen och påbörjar komplettering av vaccinationer i god tid.  Här hittar du beskrivning av frågorna till hälsodeklarationen.

Steg 2: Skicka in din hälsodeklaration

Observera att det endast går att skicka in hälsodeklarationen en gång. Studenthälsan bedömer din hälsodeklaration och utfärdar ett hälsointyg som skickas hem till dig. Handläggningen tar cirka en månad, men ofta går det mycket snabbare. Kontakta studenthälsan om du är i behov av snabbare handläggning.

Fyll i din hälsodeklaration här. 

Kontakta Studenthälsan om du har frågor om hälsodeklaration/hälsointyg.

 

Michelle Azorbo
2022-10-24