Om uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är kompetensutveckling för yrkesverksamma där arbetsgivaren avser att stärka sin personals kompetens. Karolinska Institutet levererar kompetensutveckling för regioner, kommun och företag - framför allt inom medicin, biomedicin, vård, hälsa, omsorg och tandvård.

Verktyg för professionellt arbete

Uppdragsutbildning tillgodoser behovet av kompetensutveckling i arbetsgivarens verksamhet. Vi förser kursdeltagare med de verktyg de behöver för att kunna utföra ett professionellt arbete utifrån de senaste forskningsrönen. Vi anpassar utbildningarna efter att deltagarna arbetar parallellt med studierna. 

Kort om uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningar kan vara både poänggivande och icke poänggivande. En arbetsgivare köper uppdragsutbildning för sin personal. Privatpersoner får inte köpa platser i en uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning kan vara:

Mer information om alla våra utbildningstyper. 

Finansiering av utbildning för kompetensbehov

Kompetensutveckling är en nyckelfaktor för företag och organisationer när det kommer till att behålla personal och säkerställa kvalité. 

Tips på bidrag och satsningar för finansiering kompetensutveckling.   

Mer information

Izabela Lewalski
2024-05-16