Varför välja Karolinska Institutet för din forskarutbildning?

Världsledande universitet

Karolinska Institutet (KI) ligger konsekvent bland de högst rankade universiteten i världen på ett antal ansedda rankningslistor. På KI samlas framstående akademiker från hela världen.

Högkvalitativ medicinsk forskning

På KI bedrivs världsledande forskning inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning sida vid sida. De huvudsakliga forskningsområdena är cancer och hematologi, cell-, molekylär- och strukturbiologi, cirkulation och respiration, endokrinologi och metabolism, epidemiologi och folkhälsovetenskap, infektion och inflammation, neurovetenskap, utvecklingsbiologi och reproduktion, samt vårdvetenskap.

Högkvalitativ forskarutbildning

KI har över 2000 doktorander vilket innebär att vi utbildar mer än en tredjedel av Sveriges doktorer inom medicin. Det innebär också att doktoranderna bidrar med en stor del av den forskning som utförs och publiceras på KI och att det finns möjlighet till stimulerande forskarutbildningsmiljöer inom många olika forskningsområden. KI arbetar ständigt med kvalitetshöjande åtgärder samtidigt som de enskilda forskargrupperna har stor frihet att utforma forskningsprojekt, handledning och lärandemiljö.

Internationell miljö

Forskarutbildningen vid KI sker i en internationell miljö. KI verkar för att forskarutbildningen ska hålla en hög internationell kvalitet som lämnar sina tidigare forskarutbildningsstudenter väl förberedda för att verka på en konkurrensutsatt global arbetsmarknad.

Stödfunktioner

Det finns en rad stödfunktioner för doktorander på KI, till exempel doktorandombud, karriärservice för forskare och doktorander och service för internationella forskare.

Nobelpriset

Nobelförsamlingen vid KI har äran att varje år bestämma vem som ska få Nobelpriset i medicin. Detta ger KI ett unikt nätverk och överblick över den internationella medicinska forskningen.

Läge

KI:s lokalisering i Sveriges huvudstad innebär många bekvämligheter: Här finns en omfattande lokaltrafik, historia, kultur och företag samtidigt som man har närhet till naturen. Sverige är ett av världens tryggaste länder och nästan 90% av befolkningen talar engelska.

KV
Innehållsgranskare:
2024-04-30