Internationella koordinatorer

Kontakta oss på Internationella kansliet om du har några frågor rörande utbytesavtal, regler och förordningar, samt lärarutbyte.

Kontakta Anna Dahlerus om:

 • Biomedicinska analytikerprogrammet
 • Kandidatprogrammet i biomedicin​
 • Magisterprogrammet i arbete och hälsa
 • Masterprogrammet i bioentreprenörskap
 • Masterprogrammet i biomedicin
 • Masterprogrammet i folkhälsovetenskap
 • Magisterprogrammet i global hälsa
 • Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management
 • Masterprogrammet i hälsoinformatik
 • Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap
 • ​Masterprogrammet i toxikologi

Anna Dahlerus

Internationell koordinator
Internationella kansliet

Kontakta Emma Hägg om:

 • Läkarprogrammet
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet
 • Tandhygienistprogrammet
 • Tandläkarprogrammet

Emma Hägg

Internationell koordinator
08-524 861 17
Internationella kansliet

Kontakta Kristina Jesinkey om:

 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Audionomprogrammet
 • Barnmorskeprogrammet
 • Logopedprogrammet
 • Optikerprogrammet
 • Psykologprogrammet
 • Fysioterapeutprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet

Kristina Jesinkey

Internationell koordinator
Internationella kansliet

För övergripande frågor, kontakta enhetschef Erika Dabhilkar

Erika Dabhilkar

Enhetschef
Internationella kansliet
ED
Innehållsgranskare:
Emma Hägg
2023-03-30