Programstudievägledning

Hos studievägledaren för ditt program får du information om regler för utbildningen, om behörighet till kurser och högre termin, undantag från behörighetsvillkor, studieuppehåll, återupptag av studier och andra regler kring dina studier.
Studievägledaren kan man säga är som en vägvisare. Ett studievägledningssamtal kan handla om planering av dina fortsatta studier, studieteknik eller studiesociala frågor. Du kan boka in ett möte med din studievägledare.

Två kvinnor sitter vid ett bord med varsin kaffe i handen pratar med varandra.
Bilder från fototillfälle den 24 maj 2022. Foto: Liza Simonsson

Vilken studievägledare ska du kontakta?

Alla utbildningsprogram och fristående kurser på KI har en studievägledare för sina studenter.
Kontaktuppgifter till ditt programs studievägledare hittar du bäst på ditt programs webbsida, utbildningsprogrammens sidor.

Läser du en fristående kurs kontaktar du i första hand din kursansvariga lärare. Kontaktuppgifter finns på kursens öppna sida, se länk nedan.

KI har också en allmän studie- och karriärvägledare som huvudsakligen arbetar med frågor från personer som vill börja studera på KI, presumtiva studenter: KI Studievagledning UF

Om du vill komma för ett enskilt vägledningssamtal, rekommenderas du att boka en tid i förväg.

Lista över programmens studievägledare 

Utbildningsprogram 

Institution

Studievägledare

E-post

 

Samordnare för studievägledning på KI

GVS/UFS

Cecilia Forssman 

cecilia.forssman@ki.se

 

Arbete och Hälsa Magisterprogram

IMM

Katarina Niinisaari Ribba

katarina.niinisaari.ribba@ki.se

 

Arbetsterapeutprogrammet

NVS

Inna Osadtjaja

inna.osadtjaja@ki.se

 

Audionomprogrammet

Clintec

Helen Ågren

helen.agren@ki.se

 

Barnmorskeprogrammet samt Kompletterande barnmorskeprogrammet (KUB)

KBH

Emelie Ahlin

emelie.ahlin@ki.se

 

Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod

CNS

Mirkka Määttä Pescador

studievagledare@cns.ki.se

 

Bioentreprenörskap Masterprogram

LIME

Malin Sandell

malin.sandell@ki.se

 

Biomedicin, Kandidat- och Masterprogram

GVS/UFS

Malin Sandell

malin.sandell@ki.se

 

Biomedicinska anlytikerprogrammet

LABMED

Per Jonsson

studievagledning-labmed@ki.se

 

Diagnostisk cytologi Magisterprogram

LABMED

studievagledning-labmed@ki.se

 

Folkhälsovetenskap Masterprogram 

GPH

Carla Sturm

carla.sturm@ki.se

 

Fysioterapeutprogrogrammet samt Kompletterande utbildning fysioterapeut

NVS

Päivi Vejby

paivi.vejby@ki.se

 

Global hälsa Magisterprogram

GPH

Carla Sturm

carla.sturm@ki.se

 

Hälsoekonomi, management and Policy Masterprogram

LIME

Malin Sandell

malin.sandell@ki.se

 

Hälsoinformatik Masterprogram 

LIME

Malin Sandell

malin.sandell@ki.se

 

Hälsoinsatser vid katastrofer Erasmus Mundus Masterprogram 

GPH

Carla Sturm

carla.sturm@ki.se

 

Klinisk optometri Magisterprogram

CNS

Mirkka Määttä Pescador

studievagledare@cns.ki.se

 

Logopedprogrammet

Clintec

Helen Ågren

helen.agren@ki.se

 

Läkarprogrammet 

GVS/UFS

Studenter på termin 1-3

Karin Söderström

vagledning-lakare-t1-t3@uf.ki.se

Studenter på termin 4-7

Liselott Lagerkrans

vagledning-lakare-t4-t7@uf.ki.se

Studenter på termin 8-11

Isabel Johnson

vagledning-lakare-t4-t11@uf.ki.se

 

Läkare Kompletterande utbildning (KUL)

Isabel Johnson

vagledning-lakare-t4-t11@uf.ki.se

 

Molekylära tekniker för livsvetenskaperna Masterprogram

GVS/UFS

Malin Sandell

malin.sandell@ki.se

 

Nutritionsvetenskap Magisterprogrammet

BIONUT

Sara Bruce

sara.bruce.1@ki.se

 

Optikerprogrammet

CNS

Mirkka Määttä Pescador

studievagledare@cns.ki.se

 

Psykologprogrammet

CNS

Mirkka Määttä Pescador

studievagledare@cns.ki.se

 

Psykoterapeutprogrammet

CNS

Mirkka Määttä Pescador

studievagledare@cns.ki.se

 

Påbyggnadsutbildning i oral hälsa Kandidatprogram

Dentmed

Helen Lindkvist-Katz 

helen.lindkvistkatz@ki.se

 

Röntgensjuksköterskeprogrammet 

Clintec

Helen Ågren

helen.agren@ki.se

 

Sjuksköterskeprogrammet samt kompletterande utbildning sjuksköterska (KUSK)

NVS

Studenter T1-4

Christine Carlstedt

christine.carlstedt@ki.se

Studenter T5-T6

Päivi Vejby

paivi.vejby@ki.se

 

Specialistsjuksköterskeprogrammen Ambulans, Operation, Kirurgisk vård och medicinsk vård

NVS

Annika Larsson

Annika.Larsson@ki.se

Specialistsjuksköterskeprogrammen Barn o ungdom, Intensiv, Onkologi, Vård av äldre, Psykiatri

NVS

Anna Malmborg

Anna.Malmborg@ki.se

Specialistsjuksköterskeprogrammen Distriktsjuksköterska och Anestesisjukvård

NVS

Helen Ågren

helen.agren@ki.se

 

Tandhygienistprogrammet

Dentmed

Helen Lindkvist-Katz 

helen.lindkvistkatz@ki.se

 

Tandläkarprogrammet samt kompletterande utbildning tandläkare ( KUT)

Dentmed

Helen Lindkvist-Katz 

helen.lindkvistkatz@ki.se

 

Toxikologi Masterprogrammet

IMM

Åsa Lycke

asa.lycke@ki.se

 

Translational fysiologi och farmakologi Masterprogram

Fyfa

Sofia Pettersson

sofia.pettersson@ki.se

CF
Innehållsgranskare:
Cecilia Forssman
2024-06-17