Interprofessionellt lärande-dagen: IPL-dagen

Interprofessionellt lärande dagen är en gemensam interprofessionell dag för studenter vid KI. Det är en viktig del av KI:s handlingsplan för IPL och anses vara en del av studenternas professionella utveckling. IPL-dagen är dock inte nödvändigtvis en del av den specifika kurs som du läser vid tidpunkten för IPL-dagen.

IPL dagen

För medarbetare