Interprofessionellt lärande: IPL-dagen

IPL-dagen är en programgemensam dag för alla förstaårsstudenter vid KI. Dagen är en viktig del av KI:s arbete med interprofessionellt lärande och en del av din utbildning. IPL-dagen är obligatorisk.

Dagen genomförs på engelska, du kan läsa mer om innehållet för dagen på den engelska sidan.

IPL dagen