”Jag kan vara med och driva utvecklingen av demensvården”

Björn Lennhed, specialist i geriatrik vid Falu lasarett, har just avslutat den tvååriga magisterutbildningen i demenssjukvård och diplomeras nu som Silvialäkare.

Björn Lennhed, graduate from Master's courses in dementia care for physicians
Björn Lennhed (foto: Erik Cronberg)

Vilken nytta kommer du att ha av utbildningen till Silvialäkare?

– Jag har fått många medicinska färdigheter för demensvård. Men viktigare är att utbildningen har gett fördjupad förståelse för hur vi arbetar idag i demenssjukvården. Kursen innehåller också samhällsaspekter kring demenssjukdomar och hur man hanterar olika frågor som till exempel körkort, vapeninnehav eller hemsjukvård i olika länder. Allt det kommer att bli en hjälp för mig när jag ska presentera alternativa arbetssätt här hemma. Efter utbildningen kan jag ta större ansvar för fortbildning av vårdpersonal och engagera mig i organisatoriska frågor och strategiska beslut som rör demenssjukvården.

Vad betyder utbildningen för den organisation du arbetar för?

– På kort sikt innebär den här kursen att jag tar med mig lite ny kunskap in till min arbetsplats på Falu lasarett. Men på längre sikt innebär det att jag kan vara med och driva utvecklingen av demensvården på regional nivå. Vi har redan idag bra arbetssätt och ett regionalt vårdprogram för demenssjukdomar men vissa saker kan förstås förbättras. Jag menar till exempel att vi behöver ett närmare samarbete mellan kommuner och landsting i vården av de demenssjuka. En annan av mina viktiga arbetsuppgifter är att medverka när Socialstyrelsen tar fram nya nationella riktlinjer för demensvård. Då kan det jag lärt mig under utbildningen till Silvialäkare komma till nytta på både regional och nationell nivå.

Vad är din upplevelse av att läsa en kurs på distans via webben?

– Att man som kursdeltagare slipper resa är förstås en stor fördel. Utbildningen är väl anpassad för sitt format med veckorapporter och uppgifter för eget arbete. Kursorganisatörerna har varit duktiga på att hitta väl insatta föreläsare till kursen. Det var stor bredd, med lärare som är experter på allt från cellbiologi och hjärnan till specialister på samhällsaspekterna av demenssjukdom.

Vilken kontakt fick du med de andra kursdeltagarna?

– Det växte fram ett informellt nätverk och eftersom deltagarna kom från flera olika länder blev det intressant att diskutera hur man ser på olika frågor kring demens i olika länder. Jag vill gärna hålla kontakten med de andra som läste kursen samtidigt som jag. Jag planerar redan nu att göra studiebesök hos någon av dem.

Petra Hellbom
2023-05-26