Kompetensutveckling i motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor till förändring avseende t.ex. att minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination. Metoden syftar till att framkalla och förstärka klientens egen inre motivation till förändring. Vi har ett flertal kurser för dig som är yrkesverksam och vill kompetensutveckla dig inom området.

Problemlösning samtal
Foto av SHVETS production från Pexels

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, del 1 (3 hp)

En kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig. Du kommer stegvis utveckla din förmåga att i samtalssituationer framkalla och öka dina klienters/patienters inre motivation till förändring.

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 2 (3 hp)

En fördjupande kurs i motiverande samtal där du får möjlighet att bygga på dina kunskaper i metoden samt utveckla och förfina dina samtalsfärdigheter.

Motiverande ledarskap (7,5 hp)

Kursen har fokus på ledarskap som identifierar och förstärker de beteenden inom en organisation som bidrar till verksamhetens mål. Då kommunikation är en central del i allt ledarskap ger kursen även praktisk träning i hur man genom kommunikation kan väcka medarbetarnas motivation.

Motivationshöjande behandling (MET) (3 hp)

Motivationshöjande behandling (”motivational enhancement therapy”, MET) är en evidensbaserad behandlingsmetod som syftar till att framkalla motivation till förändring av alkoholkonsumtion hos personer med alkoholberoende. MET är en manualbaserad behandling som baseras på motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI) och som också innehåller en strukturerad kartläggning av alkoholproblem och en återkoppling av resultat från kartläggningen. 

Michelle Azorbo
2023-05-31