För studenter på kursen Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 2, 3 hp kurskod 9K8076

En fördjupande kurs i motiverande samtal där du får möjlighet att bygga på dina kunskaper i metoden samt utveckla och förfina dina samtalsfärdigheter. Kursen vänder sig till dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig.

Kursplan

Schema och senaste kursvärdering

Om MI och kursen

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor att exempelvis minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination. Kursen ger dig som använder samtal som redskap fördjupade kunskaper i motiverande samtal. På vilket sätt kan vi effektivast stötta en person till förändring? Vilket typ av klienttal är mest hjälpsamt för klientens förändringsprocess? Och hur anpassar vi våra tekniker på bästa sätt utefter hur klienten responderar? Det och mycket mer kommer du få svaren på i denna kurs.

Kursen är utformad så att du stegvis ska kunna fördjupa din MI-kompetens och inleds med två digitala heldagar där föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning. Du kommer att lära känna igen olika typer av klienttal, vilket höjer din förståelse för hur du som MI-utövare på effektivast sätt kan framkalla motivation till förändring. Under grupphandledning via Zoom är det fokus på de olika typerna av klienttal medan den avslutande individuella telefonhandledningen fokuserar på MI-utövarens beteenden och deras koppling till klienttalet. Båda dessa moment baseras på MI-samtal som du spelar in under kursens gång. Genom en utökad förståelse av det som sker i ett samtal får du som MI-utövare större möjligheter att hjälpa klienten närmare förändring.

Kursdatum

Kursstart på läroplattformen Canvas planeras till VT-25.

Grupphandledning xx eller xx: Digital grupphandledning under en halvdag, för- eller eftermiddag. 

Telefonhandledning vecka xx eller xx: Individuell handledning 30 minuter.

Deltagarna får också tillgång till inspelade föreläsningar och övningar på läroplattformen Canvas. Inloggningsuppgifter skickas ut ca 1 vecka innan kursstart. För mer information se schema.

Särskild behörighet och målgrupp

Deltagaren ska tidigare ha gått en grundkurs i MI samt ha ett arbete som innebär kontakt med klienter, patienter eller motsvarande.

Anmälan

Du anmäler dig via Uppdragsutbildningen.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om kursens innehåll, kontakta:

Sophie Dixelius

Kursansvarig

Vid frågor kring anmälan, kontakta:

Kristoffer Mörtsjö

Projektsamordnare

Documents

HL
Innehållsgranskare:
Nina Lindroos
2024-07-05