Motiverande ledarskap (7,5 hp)

Vill du utveckla ditt ledarskap och samtidigt bli mer effektiv i din kommunikation? KI erbjuder nu utbildningen Motiverande ledarskap på 7,5 högskolepoäng. Kursen har fokus på ledarskap som identifierar och förstärker de beteenden inom en organisation som bidrar till verksamhetens mål. Då kommunikation är en central del i allt ledarskap ger kursen även praktisk träning i hur man genom kommunikation kan väcka medarbetarnas motivation.

Foto: Shutterstock
Foto: Adobe Istock.

Om kursen

Chefer och ledare har ett särskilt ansvar för att leda och utveckla organisationer, team och individer. Motiverande ledarskap (ML) baseras på den beteendeanalytiska organisationsteorin Organizational Behavior Management (OBM) och samtalsmetoden Motiverande samtal (MI). OBM bygger på forskning om vad som påverkar människors beteenden. MI är en samtalsmetod som syftar till att skapa motivation för att underlätta förändringsprocesser. Tillsammans ger metoderna chefer och ledare verktyg för att kunna styra och motivera sina medarbetares beteenden med direkt påverkan på organisationens prestationer och resultat.

Syfte

Kursen ger grundläggande kunskap och träning i att tillämpa ett motiverande ledarskap, med fokus på att initiera, facilitera och utvärdera utveckling och förändring utifrån teorierna MI och OBM.

Ur kursinnehållet

Kursen ger dig kunskaper och träning i hur du:

  • Identifierar och utvecklar förändringsbara nyckelbeteenden inom den egna organisationen
  • Planerar och genomför en organisatorisk förändringsprocess utifrån OBM
  • Informerar och kommunicerar på ett effektivt och anpassat sätt utifrån MI
  • Ger och tar emot lärande feedback
  • Genomför utvecklingssamtal och krävande samtal, enskilt och i grupp
  • Reflekterar över etiska frågor kopplat till ledarskap och motivation/beteendeförändring

Kursupplägg

Kursen innehåller en variation av aktiviteter såsom föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar, litteraturstudier, individuella uppgifter och gruppreflektioner. Dessutom utvärderas kursdeltagarnas kommunikationsfärdigheter genom kodning av ett inspelat ledarsamtal med efterföljande handledning. Pedagogiken bygger på så sätt samman kursdeltagarnas individuella erfarenheter med teoretiska och praktiska läraktiviteter. Kursen ges på halvfart (50 %).

Målgrupp

Chefer och ledare samt HR-personal. Det krävs minst ett års yrkeserfarenhet med arbetsledande uppgifter (styrks med tjänstgöringsintyg).

Datum och plats 

Kursen ges på halvfart och startar med självstuder den 18 september 2024. Den första kursträffen är den 2 oktober. Preliminära datum för kursträffar vid Torsplan eller KI Campus Solna: 2 och 3 oktober, 16 och 17 oktober, 7 november och 21 november Examination den 28 november 2024.

Plats: Karolinska Institutet vid Torsplan eller Campus Solna. Info om lokaler läggs ut senare i vår. 

Pris

21 200 kr exkl. moms. 

Anmälan

Anmäl dig till kursen här. 

Sagt om utbildningen

”Jag fick nya verktyg, kunskap och insikter i mitt ledarskap genom reflektioner och feedback från lärarna och andra gruppmedlemmar. Jag började redan efter första kursdagen att tänka på hur jag skulle kunna använda mina nya kunskaper i min verksamhet och det har fungerat.”  Margot Björklund Kitanovic, enhetschef, Norra Stockholms psykiatri.

Läs fler referenser om kursen Motiverande ledarskap. 

Mer information

Christina Bäckman

Projektledare
Izabela Lewalski
2024-03-19