Kompletterande utbildningar för dig med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Anmälan till höstterminen 2023 är öppen 15 februari - 15 mars 2023.

Kompletterande utbildningar för barnmorskor och fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz som ges vårterminen 2024 publiceras under våren 2023.

Läsåret 2023-2024

Läsåret 2022-2023

KI Antagningen
2023-02-22