Kompletterande utbildningar för dig med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Anmälan till höstterminen 2023 är öppen 15 februari - 15 mars 2023! 

KI:s kompletterande utbildning för fysioterapeuter som ges vårterminen 2023 håller öppet för sen anmälan! Anmäl dig och skicka in dina meriter så snart som möjligt! 

Observera att de kompletterande utbildningarna för barnmorskor och fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz som ges vårterminen 2024 publiceras här under våren 2023.

Läsåret 2023-2024

Läsåret 2022-2023

KA
KI Antagningen
2022-11-23