Kompletterande utbildningar för dig med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Den kompletterande utbildningen för fysioterapeuter med start VT 2024 är öppen för sen anmälan.

Läsåret 2024-2025

Läsåret 2023-2024

Helene Svanholm
2023-11-13