Kunskapsprov för biomedicinska analytiker - inriktning laboratoriemedicin

Karolinska Institutet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att anordna kunskapsprov för biomedicinska analytiker med utbildning från länder i och utanför EU/EES. Kunskapsprovet är ett steg i ansökan om svensk legitimation. Du anmäler dig till kunskapsprovet efter att du har fått din utbildning granskad av Socialstyrelsen och du har fått ett beslut från Socialstyrelsen.

OBSERVERA. Det finns även ett kunskapsprov för biomedicinska analytiker - inriktning klinisk fysiologi. Du ska välja den inriktning som du är utbildad inom. Du kan inte anmäla dig till båda proven.

Mer information om hela systemet för ansökan om legitimation för biomedicinska analytiker finns på Socialstyrelsens webbplats.

Om kunskapsprovet

Provet består av en teoretisk del och en praktisk del. Provet är på svenska.

Här nedan kan ladda ner PDF-filer med mer detaljerad information om provets innehåll.

Här kan du läsa Socialstyrelsens regler och riktlinjer för kunskapsproven.

 

Nästa provtillfälle

Nästa provtillfälle för de teoretiska proven är onsdagen den 11 augusti 2021.

En kallelse till provet skickas 2-3 veckor innan provet startar. 

Observera att det krävs ett beslut från Socialstyrelsen (se Socialstyrelsens webbplats) för att kunna delta i kunskapsprovet. Vid godkänt resultat går du sedan vidare till ett praktiskt prov.

Praktiskt prov - för dig som redan har fått godkänt på de teoretiska proven

Nästa provtillfälle för de praktiska proven är torsdagen den 17 juni 2021. Du blir kallad till det praktiska provet om du redan är godkänd på alla teoretiska prov sedan tidigare.

Anmälan och bekräftelse

Anmälan görs här. 

Bekräftelse på anmälan med närmare uppgifter om tider, platser och lokaler etc. sänds ut i god tid innan provet.  

Kontakt

Vid frågor kontakta kunskapsprov@ki.se.