Skip to main content

Kunskapsprov för biomedicinska analytiker - inriktning laboratoriemedicin

Karolinska Institutet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att anordna kunskapsprov för biomedicinska analytiker med utbildning från länder i och utanför EU/EES. Kunskapsprovet är ett steg i ansökan om svensk legitimation. Du anmäler dig till kunskapsprovet efter att du har fått din utbildning granskad av Socialstyrelsen och du har fått ett beslut från Socialstyrelsen.

Mer information om hela systemet för ansökan om legitimation för biomedicinska analytiker finns på Socialstyrelsens webbplats.

Om kunskapsprovet

Provet består av en teoretisk del och en praktisk del. Provet är på svenska.

Här nedan kan ladda ner PDF-filer med mer detaljerad information om provets innehåll.

Här kan du läsa Socialstyrelsens regler och riktlinjer för kunskapsproven.

Nästa provtillfälle

Observera att det krävs ett beslut från Socialstyrelsen (se Socialstyrelsens webbplats) för att kunna delta i kunskapsprovet.

Provet är upplagt enligt nedanstående tabell:

Sista ansökningsdag Teoretiskt delprov 1 Teoretiskt delprov 2 Praktiskt delprov 1 Praktiskt delprov 2
9 augusti 2019 30 augusti 2019 22-23 oktober 2019 12 november 2019 13-14 november 2019

Anmälan och bekräftelse

Sista anmälningsdag 9 augusti 2019. Anmälan görs på:
https://admin.kiuppdrag.se/Portal/Public/Ems/Apply.aspx?ctid=0I5K47

Bekräftelse på anmälan med närmare uppgifter om tider, platser och lokaler etc. sänds ut i god tid innan provet.

Kontakt

Vid frågor kontakta kunskapsprov@ki.se.