Kunskapsprov för biomedicinska analytiker - inriktning laboratoriemedicin

Karolinska Institutet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att anordna kunskapsprov för biomedicinska analytiker med utbildning från länder i och utanför EU/EES. Kunskapsprovet är ett steg i ansökan om svensk legitimation. Du anmäler dig till kunskapsprovet efter att du har fått din utbildning granskad av Socialstyrelsen och du har fått ett beslut från Socialstyrelsen.

OBSERVERA: Det finns även ett kunskapsprov för biomedicinska analytiker - inriktning klinisk fysiologi. Du ska välja den inriktning som du är utbildad inom. Du kan inte anmäla dig till båda proven.

Mer information om hela systemet för ansökan om legitimation för biomedicinska analytiker finns på Socialstyrelsens webbplats.

Om kunskapsprovet

Provet består av en teoretisk del och en praktisk del. Provet är på svenska. Lägre ned på sidan hittar du de två senaste proven. Du hittar även bedömningskriterierna för proven. 

Mer information finns i ett informationshäfte om kunskapsprovet för biomedicinska analytiker inriktning laboratoriemedicin.

Här kan du läsa Socialstyrelsens regler och riktlinjer för kunskapsproven.

Nästa provtillfälle

  • Teoretiskt prov: 30 oktober 2023
  • Praktiskt prov: 11-12 december 2023

Observera att det krävs ett beslut från Socialstyrelsen (se Socialstyrelsens webbplats) för att kunna delta i kunskapsprovet. 

Anmälan och bekräftelse

Anmäl dig till kunskapsprovet för biomedicinska analytiker - inriktning laboratoriemedicin.

Kallelse till provet skickas ca 3 veckor innan provet startar. Denna innehåller uppgifter om tider, platser och lokaler etc.

Kontakt

Om du har frågor kan du skicka ett mejl till kunskapsprov@ki.se.

Michelle Azorbo
2023-06-30