Kunskapsprov för biomedicinska analytiker - inriktning klinisk fysiologi

Karolinska Institutet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att anordna kunskapsprov för biomedicinska analytiker med utbildning från länder i och utanför EU/EES. Kunskapsprovet är ett steg i ansökan om svensk legitimation. Du anmäler dig till kunskapsprovet efter att du har fått din utbildning granskad av Socialstyrelsen och du har fått ett beslut från Socialstyrelsen.

OBSERVERA. Det finns även ett kunskapsprov för biomedicinska analytiker - inriktning laboratoriemedicin. Du ska välja den inriktning som du är utbildad inom. Du kan inte anmäla dig till båda proven.

Mer information om hela systemet för ansökan om legitimation för biomedicinska analytiker finns på Socialstyrelsens webbplats.

Om kunskapsprovet

Nedan kan du ladda ner dokument om kunskapsprovet. Du hittar även exempel på tidigare kunskapsprov längst ner på denna sida.

Nästa provtillfälle

Ett prov kommer anordnas inom 4 månader efter du anmält dig.

Observera att det krävs ett beslut från Socialstyrelsen (se Socialstyrelsens webbplats) för att kunna delta i kunskapsprovet.

Anmälan och bekräftelse

Anmälan görs här.

Bekräftelse på anmälan med närmare uppgifter om tider, platser och lokaler etc. sänds ut i god tid innan provet.  

Observera: Ska du inte genomföra provet måste du avboka innan provet börjar, annars förlorar du ett provtillfälle. Avboka genom att maila till kunskapsprov@ki.se

Kontakt

Vid frågor kontakta kunskapsprov@ki.se.

Michelle Azorbo
2024-02-23