Skip to main content

Kunskapsprov för biomedicinska analytiker - inriktning klinisk fysiologi

Karolinska Institutet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att anordna kunskapsprov för biomedicinska analytiker med utbildning från länder i och utanför EU/EES. Kunskapsprovet är ett steg i ansökan om svensk legitimation. Du anmäler dig till kunskapsprovet efter att du har fått din utbildning granskad av Socialstyrelsen och du har fått ett beslut från Socialstyrelsen.

Sista ansökningsdag Teoretiskt delprov 1 Teoretiskt delprov 2 Praktiskt delprov 1 Praktiskt delprov 2
26 augusti 2019 27 september 2019 4 november 2019 - förmiddag 4 november 2019 - eftermiddag 5 november 2019

Anmälan och bekräftelse

Sista ansökningsdag 26 augusti 2019. Anmälan görs på:
https://admin.kiuppdrag.se/Portal/Public/Ems/Apply.aspx?ctid=YNIXIH1

Bekräftelse på anmälan med närmare uppgifter om tider, platser och lokaler etc. sänds ut i god tid innan provet.

Kontakt

Vid frågor kontakta kunskapsprov@ki.se.