Meritportfölj psykoterapeutprogrammet

Här hittar du meritportföljen för psykoterapeutprogrammet.

Obs! att samtliga (!) meriter ska styrkas med intyg som innehåller den information som efterfrågas. Meriter som inte är styrkta med intyg enligt anvisningar tas inte med i beräkningen av meritpoäng.

  • Grundläggande psykoterapiutbildning - ska styrkas med kursplan, kursmål och litteraturlista - så som dessa såg ut när just du läste kursen, inte så som kursen beskrivs eller marknadsförs idag. Om det av kursplan etc inte framgår omfattning och inriktning på handlett patientarbete ska detta styrkas av särskilt intyg.
  • Arbete med psykoterapeutiska uppgifter - omfattning av eventuell KBT-inriktning ska styrkas med intyg.
  • Handledning - ska styrkas med intyg som innehåller information om handledningens inriktning (KBT eller annan), antal deltagare i handledningsgruppen, sammanlagt antal timmar erhållen handledning och handledarens kompetens.
  • Forskningskompetens, publikationer, andra utbildningar samt andra meriter ska styrkas av relevanta betyg, intyg eller motsvarande dokumentation.

Frågor?

Om du har frågor om din anmälan eller dokument som ska finnas med så ska du vända dig till KI Antagning.

Meritportfölj psykoterapeutprogrammet

KI Antagningen
2023-11-13