Odontologiska Föreningen

Odontologiska Föreningen Stockholm är studentkåren för dig som studerar Tandläkar- och tandhygienistprogrammet på Karolinska Institutet. Kåren finns som stöd för dig under din studietid. Vi arbetar med studiebevakning, studentinflytande och för att du ska ha en rolig studietid.

Nio goda skäl att bli medlem i OF

1. Studentinflytande och studiebevakning

Odontologiska Föreningens främsta uppgift är att påverka utbildningen så att den ska vara så bra som möjligt för dig som studerar.

2. SSSB

Som medlem kan du samla ködagar i SSSB:s bostadskö och bo hos SSSB.

3. Kostar inget

Det är helt kostnadsfritt att vara medlem i Odontologiska Föreningen.

4. Kollo

Din tid som student inleds med ett tredagars internat på Barnens Ö i Glömsta. Här får du lära känna dina kursare, skapa en bild av dina studier och ditt framtida yrke.

5. Inspark

Veckorna efter kollot ervjuds inspark med aktiviteter såsom mångkamp, skattjakt, temafester, sång, dans och spex.

6. Studentpub varje fredag

Förutom fredagspubar har vi även andra festengagemang i form av sittningar och samlingar med de andra tandläkarhögskolorna i norden.

7. Du får tidningen Cavum

Tidningen är gjord av studenter - för studenter.

8. Sportevenemang

Fotbollslag, idrottsdagar, golfturneringar med mera.

9. Engagemang

Odontologiska Föreningen består av både utskott och grupper som finns för att täcka olika intresseområden.

OF är till för dig som studerar: 

Tandhygienistprogrammet
Tandläkarprogrammet
Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik

Bli medlem

KI:s studentkårer

Studentkommuni…
2022-12-15