Odontologiska Föreningen

Odontologiska Föreningen Stockholm är studentkåren för dig som studerar tandläkar- och tandhygienistprogrammet på Karolinska Institutet. Kåren finns som stöd för dig under din studietid.

Varför ska jag bli medlem i OF?

Studentinflytande och studiebevakning

Odontologiska Föreningens främsta uppgift är att påverka utbildningen så att den ska vara så bra som möjligt för dig som studerar.

Stockholms studentbostäder (SSSB)

Som medlem kan du samla ködagar i SSSB:s bostadskö och bo hos SSSB.

Kostar inget

Det är helt kostnadsfritt att vara medlem i Odontologiska Föreningen.

Introduktionsaktiviteter

Din tid som student inleds med introduktionsaktiviteter anordnat av OF där du får lära känna dina kursare, skapa en bild av dina studier och ditt framtida yrke. Veckorna innan och efter terminsstart erbjuds aktiviteter såsom mångkamp, skattjakt, temafester, sång, dans och spex.

Studentpub

Förutom fredagspubar har de även andra festengagemang i form av sittningar och samlingar med de andra tandläkarhögskolorna i norden.

Du får tidningen Cavum

Tidningen är gjord av studenter - för studenter.

Sportevenemang

Fotbollslag, idrottsdagar, golfturneringar med mera.

Engagemang

Odontologiska Föreningen består av både utskott och grupper som finns för att täcka olika intresseområden.

OF är till för dig som studerar: 

Tandhygienistprogrammet
Tandläkarprogrammet
Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik

Bli medlem

Studentkommuni…
2024-06-24