Studentkårer på KI

Studentkårerna arbetar för att utbildningarna ska vara så bra som möjligt för dig som student. Att engagera sig i kåren är också ett utmärkt sätt att träffa nya vänner och se till att din tid på KI handlar om mer än bara studier.

student life at KI

KI:s två studentkårer

På KI finns det två kårer: Odontologiska föreningen (OF) som är kåren för studenter på tandläkar- och tandhygienistprogrammet och Medicinska föreningen (MF) som är för alla studenter på övriga program. Som medlem i OF eller MF har du alla möjligheter att lära känna nya människor. Gå på anordnade temafester, spex och kulturevent eller varför inte engagera dig i idrottsaktiviteter såsom yoga, fotboll och skidresor? Vi är säkra på att du kommer hitta något som passar dig! 

Mottagningsaktiviteter för nya studenter

I början av terminen arrangerar kåren mottagningsaktiviteter för nya studenter och ser till att du känner dig väl omhändertagen. Under terminerna erbjuder de allt ifrån idrottsaktiviteter, kulturarrangemang, körer, baler, sittningar och orkestrar till spex och kontakter med näringslivet och framgångsrika forskargrupper. Håll dig uppdaterad om vilka mottagningsaktiviteter kårerna och KI arrangerar för dig. Du kan också följa kårerna via deras sociala medier: 

MF:s Facebooksida 

MF:s Instagram 

OF:s Facebooksida

OF:s Instagram

Studentrepresentanter

Studenter har rätt att vara representerade när beslut fattas som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Studentrepresentanter utses av KI:s studentkårer.

Dessutom utser kåren representanter till ceremonier vid akademiska högtider och Nobelfesten. Kanske blir det du som bär fanan nedför trappan i Blå hallen nästa gång?

Student- och doktorandombuden

Student och doktorandombuden är en oberoende instans, anställd av studentkåren, som du kan vända dig till i olika frågor.

Film om studentkårerna

Studentkommuni…
2024-07-03