Praktik utomlands

Praktik utomlands som KI studenter kan söka

Genom utlandspraktik har du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt få internationell arbetslivserfarenhet. Nedan listar vi exempel på några av de praktikplatser som du som KI-student kan söka.

Erasmus+ Traineeship Programme

Som student vid Karolinska Institutet kan du söka Erasmus praktikstipendium för att samla in data till ditt examensarbete eller genomföra en praktikperiod på ett företag, en organisation eller ett annat lärosäte i ett EU/EES/anslutarland inom ramen för din utbildning vid KI. Erfarenhet av arbetslivet inom ditt studieområde är berikande såväl för dina studier som för ditt framtida yrkesliv.

Läs mer om praktik inom Erasmus+

Praktik inom Europaparlamentet

Unga människor med universitetsexamen erbjuds praktikplats i syfte att komplettera de kunskaper de skaffat sig under sina studier samt för att lära sig mer om EU:s verksamhet. En avlönad praktikplats innebär att du får ett stipendium på 1 200 € per månad, nivån kan regleras uppåt eller nedåt i förhållande till kostnadsnivån i landet där praktiken genomförs. Sista ansökningsdag är 15 oktober respektive 15 maj.

Forskningspraktik i Singapore

Ta chansen att uppleva den kosmopolitiska forsknings- och utvecklingsmiljön i Singapore, och att få arbeta tillsammans med världsberömda forskare i ett av A*STARs labb. A*STAR är en av Karolinska Institutets samarbetspartners i Asien. Genom Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA) kan du som student söka de attraktiva stipendierna för mellan 2 och 6 månaders forskningspraktik på forskningsinstitut i Singapore.

SIPGA vänder sig till kandidat- och masterstudenter inom biomedicin, naturvetenskap och teknik samt relaterade ämnesområden. Om du är intresserad av att söka, vänd dig direkt till A*STAR. Mer information om villkor samt ansökan finns på A*STARs webbplats och eventuella frågor om detta program besvaras av A*STARs SIPGA office.

Kontakt: Anna Dahlerus

Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) är ett Sidafinansierat stipendium för fältstudier i låg- och medelinkomstländer. Stipendiet kan sökas av registrerade KI-studenter som i ett låg- eller medelinkomstland vill samla in material till en uppsats eller ett examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen. Projektets frågeställning skall ha en generell samhällsmässig tillämpning och inte fokusera på isolerade frågeställningar utan relevans för låginkomstländer.

Läs mer och ansök om MFS
Fakta om MFS

Du hittar tips på och länkar till andra organisationer som erbjuder praktikplatser nedan. Observera att dessa organisationer är externa från KI, att vi inte kan ta ansvar för praktikplatserna vid dessa organisationer och heller inte kan besvara några frågor kring resp. praktikplats. Ev kostnader står du för själv.