Preparandkurs inför kunskapsprovet för sjuksköterskor

En förberedande kurs på distans för dig som är legitimerad sjuksköterska utbildad utanför EU/EES och som planerar att genomföra kunskapsprovet för sjuksköterskor. Genom denna kurs får du de bästa möjligheterna att förbereda dig inför kunskapsprovet och komma ett steg närmare ett arbete som sjuksköterska i Sverige.

Sjuksköterska
Foto: Getty Images

Om Preparandkursen för sjuksköterskor

Preparandkursen för sjuksköterskor är en uppdragsutbildning inom ramen för snabbspåret för legitimationsyrkena inom hälso- och sjukvården. Kursen riktar sig till sjuksköterskor utbildade utanför EU/EES som tänker genomföra kunskapsprovet för sjuksköterskor som är inskrivna i Arbetsförmedlingen. Den ges av Karolinska Institutet på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Kursen förbereds med en obligatorisk kurs i akademisk svenska, genom Academicum, med start i augusti. För frågor om detta och andra frågor till Arbetsförmedlingen, kontakta uppdragsutbildning-sjukskoterskor@arbetsformedlingen.se.

Upplägg

Kursen ges på heltid, helt på distans, under ca. 15 veckor. Den är indelad i fem moment. Varje moment är 2-3 veckor lång. Momenten består av introduktionsföreläsning, litteraturstudier samt fallstudier individuellt och i grupp. Momenten avslutas med uppföljande självtest samt lärarledda resurstillfällen.

Tid och plats

Utbildningen ges på heltid, online, med start i november 2024.

Kursinnehåll

Moment 1:

 • Hjärtsvikt
 • Stroke
 • Lungsvikt
 • Personcentrerad omvårdnad, omvårdnadsprocessen & etik
 • Läkemedel, läkemedelsberäkning, patientsäkerhet, akutsjukvård, lagar och författningar

Moment 2:

 • Urinorganens sjukdomar
 • Mag-tarmsjukdomar
 • Reproduktionsorganens sjukdomar
 • Personcentrerad omvårdnad, omvårdnadsprocessen & etik
 • Läkemedel, läkemedelsberäkning, patientsäkerhet, akutsjukvård, lagar och författningar

Moment 3:

 • Rörelseorganens sjukdomar
 • Pre- och postoperativ vård
 • Infektionssjukdomar relaterade kirurgiska ingrepp
 • Personcentrerad omvårdnad, omvårdnadsprocessen & etik
 • Läkemedel, läkemedelsberäkning, patientsäkerhet, akutsjukvård, lagar och författningar

Moment 4:

 • Äldre och multisjuklighet, inklusive kognitiv svikt
 • Diabetessjukdomar
 • Personcentrerad omvårdnad, omvårdnadsprocessen & etik
 • Läkemedel, läkemedelsberäkning, patientsäkerhet, akutsjukvård, lagar och författningar

Moment 5:

 • Perifer venkateter (PVK), inläggning
 • Subcutan (s.c.) injektion
 • Intramuskulär (i.m) injektion
 • Intravenös (i.v) injektion och infusion i PVK och Central venkateter (CVK)
 • Venprovtagning
 • Kateterisering av urinblåsa
 • Sugbehandling av övre luftvägar
 • Syrgasbehandling
 • Inläggning av ventrikelsond
 • Blododling
 • Blodgruppering, bastest och att ge blodtransfusion

Behörighet

 • Inskriven hos Arbetsförmedlingen.
 • Sjuksköterskeexamen från land utanför EU/EES. 
 • Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor.
 • Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E. 

Vad säger tidigare kursdeltagare? 

"Lärarna uppmuntrade oss och delade med sig av sina erfarenheter. Vi fick bra och tydlig information om vad vi ska studera. Jag lärde mig också om hur svensk sjukvård fungerar,"  säger Yasmine Harun, en tidigare deltagare. Hela intervjun med Yasmine kan du läsa här. 

Anmälan

Anmälan för nästa kursomgång öppnas under augusti 2024. 

Mer information

Vid frågor om utbildningen, kontakta:

Profile image

Nikolaj Jacobsen

Projektadministratör