Preparandkurs inför kunskapsprovet för sjuksköterskor

En förberedande kurs på distans för dig som är legitimerad sjuksköterska utbildad utanför EU/EES och som planerar att genomföra kunskapsprovet för sjuksköterskor. Genom denna kurs får du de bästa möjligheterna att förbereda dig inför kunskapsprovet och komma ett steg närmare ett arbete som sjuksköterska i Sverige.

Om Preparandkursen för sjuksköterskor

Preparandkursen för sjuksköterskor är en uppdragsutbildning inom ramen för snabbspåret för legitimationsyrkena inom hälso- och sjukvården. Kursen riktar sig till sjuksköterskor utbildade utanför EU/EES som tänker genomföra kunskapsprovet för sjuksköterskor under hösten 2021 eller våren 2022. Den ges av Karolinska Institutet på uppdrag av Arbetsförmedlingen. 

Upplägg

Kursen ges på heltid, helt på distans, under 10 veckor. Den är indelad i fyra moment. Varje moment är 2-3 veckor lång. Momenten består av introduktionsföreläsning, litteraturstudier samt fallstudier individuellt och i grupp. Momenten avslutas med uppföljande självtest samt lärarledda resurstillfällen.

Tid och plats

Utbildningen ges på heltid, online, under hösten 2021 under veckorna 42 - 51. 

Kursinnehåll

Moment 1: Patienter med hälsoproblem relaterade till hjärta, kärl och lungor. 

Moment 2: Patienter med hälsoproblem relaterade till buk och bäcken.

Moment 3: Patienter med hälsoproblem relaterade till rörelseorganen samt pre- och postoperativ vård.

Moment 4: Patienter med hälsoproblem relaterade till multisjuklighet inkl. diabetes.

Behörighet

  • Inskriven hos Arbetsförmedlingen.
  • Sjuksköterskeexamen från land utanför EU/EES. 
  • Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor.
  • Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E. 

Mer information

Vid frågor om utbildningen, kontakta

Susanna Sjunneryd

Projektkoordinator