Preparandkurs inför kunskapsprovet för sjuksköterskor

En förberedande kurs på distans för dig som är legitimerad sjuksköterska utbildad utanför EU/EES och planerar att genomföra kunskapsprovet för sjuksköterskor. Genom denna kurs får du de bästa möjligheterna att förbereda dig inför kunskapsprovet och komma ett steg närmare ett arbete som sjuksköterska i Sverige.

Sjuksköterska
Foto: Getty Images

Om kursen

Preparandkursen för sjuksköterskor riktar sig till sjuksköterskor utbildade utanför EU/EES som avser genomföra kunskapsprovet för sjuksköterskor i närtid efter avslutad kurs. Du som söker måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Kursen ges av Karolinska Institutet på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Kursen förbereds med en obligatorisk kurs i akademisk svenska som genomförs via Academicum och startar 7 oktober. Hela utbildningen är på 20 veckor. 

Vid frågor kontakta uppdragsutbildning-sjukskoterskor@arbetsformedlingen.se

Upplägg

Kursen ges på heltid, helt på distans. 

Utbildningen inleds med en språkkurs på fem veckor och arrangeras av Academicum. 

Efter det inleds den medicinska delen av utbildningen. Den ges av Karolinska Institutet och är 15 veckor lång. 

Den medicinska delen är indelad i fem moment. Momenten består av introduktionsföreläsning, litteraturstudier samt fallstudier individuellt och i grupp. Momenten avslutas med uppföljande självtest samt lärarledda resurstillfällen.

Hela kursen är 20 veckor lång. 

Kursinnehåll

Moment 1:

 • Hjärtsvikt
 • Stroke
 • Lungsvikt
 • Personcentrerad omvårdnad, omvårdnadsprocessen & etik
 • Läkemedel, läkemedelsberäkning, patientsäkerhet, akutsjukvård, lagar och författningar

Moment 2:

 • Urinorganens sjukdomar
 • Mag-tarmsjukdomar
 • Reproduktionsorganens sjukdomar
 • Personcentrerad omvårdnad, omvårdnadsprocessen & etik
 • Läkemedel, läkemedelsberäkning, patientsäkerhet, akutsjukvård, lagar och författningar

Moment 3:

 • Rörelseorganens sjukdomar
 • Pre- och postoperativ vård
 • Infektionssjukdomar relaterade kirurgiska ingrepp
 • Personcentrerad omvårdnad, omvårdnadsprocessen & etik
 • Läkemedel, läkemedelsberäkning, patientsäkerhet, akutsjukvård, lagar och författningar

Moment 4:

 • Äldre och multisjuklighet, inklusive kognitiv svikt
 • Diabetessjukdomar
 • Personcentrerad omvårdnad, omvårdnadsprocessen & etik
 • Läkemedel, läkemedelsberäkning, patientsäkerhet, akutsjukvård, lagar och författningar

Moment 5:

 • Perifer venkateter (PVK), inläggning
 • Subcutan (s.c.) injektion
 • Intramuskulär (i.m) injektion
 • Intravenös (i.v) injektion och infusion i PVK och Central venkateter (CVK)
 • Venprovtagning
 • Kateterisering av urinblåsa
 • Sugbehandling av övre luftvägar
 • Syrgasbehandling
 • Inläggning av ventrikelsond
 • Blododling
 • Blodgruppering, bastest och att ge blodtransfusion

Behörighet

 • Inskriven hos Arbetsförmedlingen.
 • Sjuksköterskeexamen från land utanför EU/EES. 
 • Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor.
 • Godkända kunskaper i svenska språket som motsvarar svenska som andra språk, gymnasienivå 3.

Vad säger tidigare kursdeltagare? 

"Lärarna uppmuntrade oss och delade med sig av sina erfarenheter. Vi fick bra och tydlig information om vad vi ska studera. Jag lärde mig också om hur svensk sjukvård fungerar,"  säger Yasmine Harun, en tidigare deltagare. Hela intervjun med Yasmine kan du läsa här. 

Anmälan

Så här gör du en komplett intresseanmälan:

 1. Du skickar in din intresseanmälan till kursen genom Karolinska institutets hemsida.
 2. Efteråt får du ett automatiskt mejlsvar med länk till rekryteringsverktyget Recruto. Titta i skräpposten om du inte hittar det.

Anmälan för nästa kursomgång är öppen mellan 1 augusti – 15 september 2024. 

Mer information

Vid frågor om utbildningen, kontakta:

Profile image

Nikolaj Jacobsen

Projektadministratör