För studenter på kursen Ledarskap (4,5 hp) kurskod 1SJ025

Syftet med kursen är att utveckla kunskaper och bidra till att du kan leda, vara en god medarbetare, ha beredskap för att handleda studenter och medarbetare inom verksamheten/organisationen på ett evidensbaserat sätt. Du kommer också att få inblick i förbättringskunskap inom vård och omsorg. Kursen kräver förutom individuellt arbete även aktivt deltagande i en grupp.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursen 1SJ025, Ledarskap, ges på Sjuksköterskeprogrammet, termin 4. Kursen är campusbaserad och bedrivs på helfart under 3 veckor, vilket innebär 40 timmars studietid i veckan.

Samtliga kursdagar kommer att ske på KI Campus Solna, men enstaka digitala webbinarier och workshops förekommer också. Kursen avslutas med examinationsseminarier på KI campus Solna. För mer detaljerad information, se länk till schemat på denna sida.

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar två veckor innan kursstart och stänger på kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. 

 

Schema

Under våren 2024 ges kursen v.11-13 och v.20-22. Preliminärt schema för det första kurstillfället finns nedan. Schema för det andra kurstillfället kommer att publiceras senare i vår innan kursstart. 

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Maria Appelgren

Kursadministratör
US
Innehållsgranskare:
Maria Appelgren
2024-05-27