Kompletterande utbildning för legitimation

Karolinska Institutet har tillsammans med ett antal lärosäten i uppdrag att anordna kompletterande utbildning för personer med examen från land utanför EU/EES. Nedan finner du länkar till aktuella utbildningar.

Kompletterande utbildning för barnmorskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Karolinska Institutet

Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Karolinska Institutet

Kompletterande utbildning för läkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Göteborgs universitet

Karolinska Institutet

Linköpings universitet

Lunds universitet

Umeå universitet

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Göteborgs universitet

Högskolan i Gävle

Karolinska Institutet

Luleå tekniska universitet

Kompletterande utbildning för tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Göteborgs universitet

Karolinska Institutet

Malmö universitet

Innehållsgranskare:
2024-04-30