Specialist­sjuksköterske­programmet - operations­sjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård

 • 60 hp
 • 1 år
 • Studiestart höst: v.36  
 • Studiestart vår: v. 4  
 • Examen: Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen  

Programmet förbereder blivande operationssjuksköterskor för ett kvalificerat och självständigt arbete inom dagens och morgondagens operationssjukvård som bedrivs i medicinskt högteknologiska och mångfacetterade verksamheter.

Beskrivning

Som operationssjuksköterska ingår du i teamet kring patienten där du bland annat ansvarar för personcentrerad- och evidensbaserad perioperativ omvårdnad. Du samordnar och leder arbetet i operationsrummet, arbetar preventivt och hälsomedvetet samt tillgodoser patientens välbefinnande och säkerhet under det kirurgiska ingreppet eller interventionen. Detta innebär ansvar för den perioperativa omvårdnaden samt aseptik, sterilitet, och instrumentering under den intraoperativa fasen/ kirurgiska proceduren/fasen. Inom operationssjuksköterskans kompetensområde ingår även undervisning, handledning samt verksamhetsutveckling. Som operationssjuksköterska kan du arbeta inom olika kirurgiska specialiteter vid planerad och akutkirurgi med höga krav på handlingsberedskap, snabba beslut och problemlösningsförmåga.

Ditt arbetsområde omfattar perioperativ omvårdnad inom olika kirurgiska specialiteter för både för barn och vuxna vid planerad och akut kirurgi samt vid traumakirurgi vilket ställer höga krav på handlingsberedskap, snabba beslut och problemlösningsförmåga.

Programmet är en helfartsutbildning (studietakt 100 procent) vilket innebär en arbetsinsats på minst 40 timmar/vecka. Studierna bedrivs till stor del via en digital lärplattform med aktiviteter som diskussioner, inlämningsuppgifter och examinationer, vlket kräver grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling. Även goda kunskaper i engelska krävs då engelsk kurslitteratur används under utbildningen. I programmet ingår cirka 2-6 obligatoriska träffar per 7,5 högskolepoäng. Träffarna hålls huvudsakligen på Södersjukhuset, men även på andra platser i Stockholm.

Verksamhetsförlagd utbildning (praktik) sker under tre av utbildningens kurser. Plats erbjuds inom Region Stockholm. Den verksamhetsförlagda utbildningen utgörs av totalt 14 veckor med 32 timmar per vecka.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Arbetsplatser finns exempelvis inom region och privata vårdgivare inom operationssjukvård samt inom sterilteknisk verksamhet och vårdhygien.

Anmälan HT24

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 28
 • Studieort: Stockholm
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 mars 2024
 • Anmälningskod: KI-51009

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du styrker dina meriter på antagning.se.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Samtliga tjänstgöringsintyg ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du kan ladda upp/skicka in på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Anmälan VT25

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 28
 • Studieort: Stockholm
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 september 2024
 • Anmälningskod: KI-52009

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du styrker dina meriter på antagning.se.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Samtliga tjänstgöringsintyg ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du kan ladda upp/skicka in på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Ann-Mari Fagerdahl, ann-mari.fagerdahl@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning