Specialist­sjuksköterske­programmet - operations­sjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård

 • 60 hp
 • 1 år
 • Studiestart höst: v.35  
 • Studiestart vår: v. 3  
 • Examen: Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen  

Programmet förbereder operationssjuksköterskor för ett kvalificerat och självständigt arbete inom dagens och morgondagens operationssjukvård som bedrivs i medicinskt högteknologisk och mångfacetterad verksamhet.

Beskrivning

Som operationssjuksköterska ingår du i teamet kring patienten där du bland annat ansvarar för personcentrerad- och evidensbaserad perioperativ omvårdnad. Du samordnar och leder arbetet i operationssalen, arbetar preventivt och hälsomedvetet samt tillgodoser patientens välbefinnande och säkerhet genom operationen. Det innebär bland annat ansvar för hygien, aseptik, sterilitet, och instrumentering, undervisning och handledning samt vård och verksamhetsutveckling inom operationssjuksköterskans kompetensområde.

Ditt arbetsområde omfattar verksamhet inom olika kirurgiska specialiteter med perioperativ omvårdnad både för barn och vuxna vid planerad och akut kirurgi samt vid traumakirurgi som ställer hög krav på handlingsberedskap, snabba beslut och problemlösningsförmåga.

Programmet är en helfartsutbildning vilket innebär en arbetsinsats på minst 40 timmar/vecka. Studierna bedrivs till stor del via en digital lärplattform med aktiviteter som diskussioner, inlämningsuppgifter och examinationer. Det krävs därför att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling. Även goda kunskaper i engelska krävs då engelsk kurslitteratur används under utbildningen. I programmet ingår cirka 2-6 obligatoriska träffar per 7,5 högskolepoäng. Träffarna hålls huvudsakligen på Södersjukhuset, men även på andra platser i Stockholm.

Verksamhetsförlagd utbildning sker under tre av utbildningens kurser. Plats erbjuds inom Stockholms läns landsting. Den verksamhetsförlagda utbildningen utgörs av totalt 14 veckor med 32 timmar per vecka. Läs mer om hur programmet är uppbyggt i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Arbetsplatser finns exempelvis inom landsting och privata vårdgivare inom operationssjukvård samt inom sterilteknisk verksamhet och vårdhygien.

Anmälan HT21

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 28
 • Studieort: Stockholm
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 mars 2021
 • Anmälningskod: KI-51009

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du styrker dina meriter på antagning.se.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Samtliga tjänstgöringsintyg ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du kan ladda upp/skicka in på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 februari 2021.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Anmälan VT22

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 28
 • Studieort: Stockholm
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 september 2021
 • Anmälningskod: KI-52009

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du styrker dina meriter på antagning.se.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Samtliga tjänstgöringsintyg ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du kan ladda upp/skicka in på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 16 augusti 2021.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning