Master­programmet i folkhälso­vetenskap

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

 • 120 hp
 • 2 år
 • Studiestart höst: v. 35  
 • Examen: Medicine masterexamen  

Folkhälsovetenskap handlar om att främja hälsa och livskvalitet, förebygga sjukdom samt att förbättra hälsosystem. Masterprogrammet i folkhälsovetenskap är multidisciplinärt och har ett globalt perspektiv. Programmet erbjuder två inriktningar, en i folkhälsoepidemiologi och en i hälsofrämjande arbete och prevention.

Beskrivning

Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och en god teoretisk förståelse för såväl folkhälsovetenskap som för den valda specialiseringen i folkhälsoepidemiologi eller hälsofrämjande arbete och prevention.

Båda inriktningarna ger avancerade kunskaper i epidemiologi, biostatistik samt i metoder för utvärdering av folkhälsoinsatser. Gemensamma kurser omfattar också folkhälsovetenskapliga begrepp och teorier, kvalitativa ansatser samt projektledning. För inriktningen i folkhälsoepidemiologi ligger tonvikten på tillämpad epidemiologi för att utveckla dina färdigheter i att beskriva, analysera och reflektera över förekomst, orsaker och åtgärder relaterade till olika folkhälsoproblem samt i att kritiskt granska epidemiologiska studier. För inriktningen i hälsofrämjande arbete och prevention ligger tonvikten på att utveckla färdigheter i att planera, utveckla, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande interventioner på såväl individ som strukturell nivå.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Efter examen är du väl förberedd för att arbeta inom en rad olika verksamheter inriktade mot hälsa såväl inom privat och offentlig verksamhet som nationellt och internationellt. Programmet ger även en bra grund för att gå vidare till studier på forskarnivå.

Inriktning Folkhälsoepidemiologi, Anmälan HT23

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Engelska
 • Sista anmälningsdag: 16 januari 2023
 • Sista kompletteringsdag: 1 februari 2023
 • Anmälningskod: KI-D1005

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård eller relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde. Sökande som går sista året av utbildningen kan bli villkorligt antagen. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter, ambition och initiativ, samt motivering för att genomgå utbildningen. Rekommendationsbrev krävs inte.

Sökande till Karolinska Institutets globala masterprogram ombedes fylla i ett CV-formulär som används vid urvalet. I CV-formuläret hittar du instruktioner för hur du ska styrka dina meriter. Endast meriter som har styrkts enligt instruktionerna i CV-formuläret kommer att beaktas i urvalet.

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2023 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice.

Dokumentationskrav

Sökande med svenska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på antagning.se

Sökande med utländska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på universityadmissions.se

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2023 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 17 oktober 2022.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Inriktning Hälsofrämjande arbete och prevention, Anmälan HT23

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Engelska
 • Sista anmälningsdag: 16 januari 2023
 • Sista kompletteringsdag: 1 februari 2023
 • Anmälningskod: KI-D1008

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård eller relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde. Sökande som går sista året av utbildningen kan bli villkorligt antagen. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter, ambition och initiativ, samt motivering för att genomgå utbildningen. Rekommendationsbrev krävs inte.

Sökande till Karolinska Institutets globala masterprogram ombedes fylla i ett CV-formulär som används vid urvalet. I CV-formuläret hittar du instruktioner för hur du ska styrka dina meriter. Endast meriter som har styrkts enligt instruktionerna i CV-formuläret kommer att beaktas i urvalet.

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2023 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice.

Dokumentationskrav

Sökande med svenska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på antagning.se

Sökande med utländska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på universityadmissions.se

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2023 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 17 oktober 2022.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Admissions to Global Master's Programmes.

Kontakt

För information om antagningsprocessen, vänligen kontakta antagningen vid Karolinska Institutet.

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Programdirektor Jette Möller, Jette.Moller@ki.se
Lena Björk, lena.bjork@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning