Puran jobbar som forskare

Puran läste läkarprogrammet på KI. Idag jobbar han som forskare på Infektionsmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Puran är forskare på Infektionsmedicin
Puran, forskare Foto: Helene Svanholm

Vad forskar du på idag?

– Jag forskar på covid 19. Vi försöker förstå hur immunförsvaret påverkas av sjukdomen genom att analysera blodprover från svårt sjuka covid 19-patienter.

Hur ser en vanlig dag ut?

– Den är ganska varierad. Det är en blandning av möten, att planera arbetet, analysera den insamlade datan men också att labba och analysera de blodprover som vi får in regelbundet.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa är variationen. Ingen dag är den andra lik. Man måste hela tiden lösa små och stora problem för att dagen ska kunna gå framåt.

Vilka olika yrkesgrupper jobbar du tillsammans med?

– Jag jobbar framförallt med forskare som har olika bakgrund, framförallt läkare och biomedicinare som idag jobbar som forskare. Jag jobbar även med kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor.

Hur kom du i kontakt med forskning?

– Jag hade tidigt ett intresse för både forskning och läkaryrket. När jag var i kontakt med forskare under gymnasietiden så fick jag reda på att det finns ett stort värde av att det finns läkare som forskar. Med tanke på KI:s ställning inom forskning och att läkarprogrammet finns på KI så blev det ett naturligt val för mig.

Du gick KI:s sommarforskarskola för gymnasieelever, kan du berätta mer om det?

– Sommarforskarskolan pågick under sju veckor då jag fick prova på forskning och att vara i en riktig forskargrupp för att se hur de jobbar.

Vad är den största utmaningen i ditt jobb?

– Det är nog att projekten jag jobbar med är väldigt långa och utan slutdatum, det kan vara lite tufft ibland.

Vad vill du göra i framtiden?

– I framtiden vill jag jobba som läkare som har rollen att stödja forskning för andra forskargrupper.

Purans tips till dig som är intresserad av att forska

Kontakta olika forskargrupper och testa på att jobba med flera olika projekt relativt tidigt i utbildningen för att bilda dig en uppfattning om vad du tycker är intressant och vilken typ av forskargrupp som du trivs bäst i.

Från läkarstudent till forskare

Puran har en examen från läkarprogrammet. Idag arbetar han som forskare på Centrum för infektionsmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. 

Studentkommuni…
2022-12-20