För studenter på kursen Klinisk audiologi 2 kurskod 1au074

Kursen bygger vidare på kursen Klinisk audiologi 1. Den studerande skall vara väl förtrogen med olika metoder för ton- och talaudiometri, impedansmätningar samt elektrofysiologiska mätningar. Vidare skall studenterna förvärva kunskaper och färdigheter i fördjupad hörselutredning och hörselutredningsplanering, tolkning av mätresultat, hörselvårdsprogram samt praktiska kunskaper genom verksamhetsförlagd utbildning.

Kursplan

Schema

Klinisk audiologi 2 HT-22

Schemat publiceras senast 2 veckor innan kursstart.

Kursutvärdering

Kursvärdering HT23

Kursanalys HT23

Kontaktuppgifter

Profile image

Satu Turunen-Taheri

Kursansvarig och examinator

Helen Ågren

Studievägledare
+46852483920
ST
Innehållsgranskare:
2023-11-23