För studenter på kursen Gen-, cell- och immunterapi (7,5 hp) kurskod 3BL009

Kursen ämnar ge studenten fördjupad kunskap inom immunterapi och avancerade terapiläkemedel samt förståelse för diagnostik kopplad till dessa. Fokus ligger på immunterapi vid cancer, CAR-T celler och virala samt icke-virala vektorer för genterapi. Innehållet inkluderar även good manufacturing practise, med avseende på både medicinsk/biologisk teori och metod, samt utveckling och validering av metoder.

Kursplan

Kursinformation

Välkomstinformation

 

 

Schema

Se bifogat dokument för aktuellt schema.

 

 

Kursanalys och kursvärdering

 

 

Kontaktuppgifter

Profile image

Joel Nordin

Kursansvarig
+46852485850
Profile image

Irina Gacesic

Utbildningsadministratör
BK
Innehållsgranskare:
Irina Gacesic
2024-02-28