För dig som är student på Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap Programöversikt

Från höstterminen 2023 erbjuder KI ett magisterprogram i biomedicinsk laboratorievetenskap (60 hp) om 30 studieplatser indelat på tre inriktningar; Avancerad molekylär medicin, Avancerad patologi och Avancerad klinisk fysiologi.

Här på programwebben får du en översikt av alla ingående kurser i magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap samt allmän information till dig som student. Varje enskild kurs har sedan en egen kurswebb där du hittar ett detaljerat schema och kontaktuppgifter till kursansvarig lärare. Se nedan för länkar till kurswebbarna.

Avancerad klinisk fysiologi

Termin 1

Kardiovaskulär diagnostik (7,5 hp)

Termin 2

Avancerad fysiologisk kärldiagnostik (7,5 hp)

Avancerad ekokardiografi (7,5 hp)

Avancerad molekylärmedicin

Termin 1

Immun, gen- och cellterapi (7,5 hp)

Termin 2

Avancerad bioanalys (7,5 hp)

Avancerad molekylärmedicin och inriktningen Avancerad patologi

Termin 2

Next generation sequencing (NGS) och bioinformatik (7,5 hp)

BK
Innehållsgranskare:
Busra Kocaturk
2023-12-05