För studenter på kursen Komplex morfologisk vävnadsanalys med multistaining och imaging (7,5 hp) kurskod 3BL010

Kursens övergripande mål är att ge fördjupad kunskap inom moderna multifärgstekniker och bildförvärvningstekniker och deras roll inom diagnostisk patologi och forskning.

Kursen innefattar både medicinsk/biologisk teori och metodteori med fokus på utveckling, validering och analys av data. I kursen ingår att tillämpa ett bildanalysarbetesflöde med hjälp av bildanalysprogramvara från inledande bildberedning till dataanalys och presentation.

Kursplan

Välkomstinformation

 

The majority of the course will be held in English. The course begins on Thursday March 21st and ends on Friday May 31st and will be conducted fully online.

The first two days of the course (Thursday March 21st and Friday March 22nd) are introductory days where students:

1) re-visit basic concepts about immunohistochemistry and imaging

2) do an optional quiz about the basic concepts in immunohistochemistry

3) join the mandatory introductory lecture on Friday March 22nd at 9 am

 

Kursanalys och kursvärdering

 

Documents

Kontaktuppgifter

Profile image

Irina Gacesic

Utbildningsadministratör
BK
Innehållsgranskare:
Irina Gacesic
2024-06-14