För studenter på kursen Vetenskaplig metodik och statistik, 7,5 hp kurskod 3BL001

Syftet med kursen är att studenten ska få fördjupad kunskap om vetenskaplig metodik och statistik relevant för de tre inriktningarna inom programmet.

Kursplan

Kursinformation

Kursen innehåller en kombination av statistik och vetenskaplig metodik med fokus på forskningsförberedande kompetens och tillämpning av evidens i den kliniska vardagen. Kursen kommer ge färdigheter att självständigt kunna formulera en frågeställning, planera studiedesign inklusive powerberäkning och statistisk ansats, vetenskapligt skrivande samt resonera kring etiska överväganden.

Välkomstinformation

Uppdateras senare.

Schema

Senast två veckor innan kursstart ska schema anslås på kurswebbens hemsida. Ramschema med t.ex. examinationstillfällen tillgängliggörs senast fyra veckor innan kursstart. Se länk till schema i TimeEdit nedan, men observera att förändringar i schemat kan ske innan tid angiven ovan.

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kontaktuppgifter

BK
Innehållsgranskare:
Irina Gacesic
2024-03-15