För studenter på kursen Examensarbete i oral hälsa (påbyggnadsutbildning) kurskod 1OH006

Kursen omfattar planering, genomförande och redovisning av ett examensarbete. Självständighet tränas genom att skriva, presentera och försvara ett eget examensarbete samt genom att kritiskt granska och analysera andras examensarbeten och utöva opponentskap.

Kursplan

Registrering

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in i kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Övergångsbestämmelser

Observera att kursen ges för sista gången VT23 och kommer därefter att läggas ner. De studenter som genomgår kursen men saknar godkänt resultat efter avslutad kurs garanteras viss rätt till omexamination. Rätten till omexamination regleras i  kursplanen. Sista tillfället för omexamination ges under vårterminen 2024.  

Kontaktuppgifter

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
SA
Innehållsgranskare:
Suzanne Almborg
2024-06-18