För dig som är student på Röntgen­sjuk­sköterske­programmet Valbara fördjupningskurser Röntgensjuksköterskeprogrammet

En valbar period ingår i programmet och studenterna uppmuntras här till fördjupning eller till breddning av sina kunskaper. De valbara kurserna kan vara kurser med interprofessionellt fokus, fördjupningskurser inom specifika delar av huvudområdet eller andra kurser med relevans för programmet.

Valbara fördjupningskurser Röntgensjuksköterskeprogrammet VT24

Du läser 15 hp valbara fördjupningskurser och minst 7,5 hp av dessa ska utgöras av programspecifik valbar kurs, dvs fördjupningskurser som erbjuds endast för studenter på Röntgensjuksköterskeprogrammet på KI.

Programspecifika valbara fördjupningskurser:

Att initiera och utveckla pedagogiska processer - handledning i radiografiska metoder och verksamheter

Interventionell radiologi

Magnetkameran

Mammografi

Ortopedisk radiologi

Pediatrisk radiologi

Programöverskridande valbara fördjupningskurser:

Global Hälsa/Global Health 7,5 hp (2 platser, går på höstterminen)

Hållbar hälsa och utveckling 7,5 hp (5-10 platser) 

Det finns möjlighet att ansöka om utbytesstudier under valbar period. Observera att ansökan görs på termin fyra.

Ansökan valbara fördjupningskurser

Ansökan till valbara fördjupningskurser ska mailas in till administratören på Röntgensjuksköterskeprogrammet senast den 21 januari. Om antalet ansökningar överskrider maxantalet som den aktuella kursen erbjuder så kommer platserna att lottas ut bland de studenter som valt kursen i första hand. 

 

PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2024-05-08