För studenter på kursen Hållbar hälsa och utveckling, 7.5 hp kurskod 2XX081

Kursen utgår ifrån begreppen hållbar hälsa och hållbar utveckling. De globala hållbarhetsutmaningarna är komplexa och integrerade med varandra. Vi diskuterar konkreta lösningar på dessa utmaningar ur hälso- och rättighetsperspektiv och hur vi behöver anpassa oss till den nya verklighet som utmaningarna för med sig både inom hälso- och sjukvården och utanför.

Kursplan

Välkommen till kursen Hållbar hälsa och utveckling, 7.5 hp

Om du vill få en djupare förståelse för de utmaningar vi står inför idag och ta del av praktiska verktyg för att hantera dessa utmaning, är det här kursen för dig - välkommen!

Känner du oro för de globala hållbarhetsfrågorna, men vet inte riktigt hur du kan bidra till en hållbar utveckling inom din yrkesroll? Skulle du vilja reflektera mer över din roll och ditt ansvar som framtida anställd inom hälso-/sjukvården, och på hur du bäst kan bidra genom ditt arbete? Då är denna kursen för dig!

-       Kursen är interprofessionell och valbar på avancerad nivå (kan även sökas av studenter på grundnivå som har minst 120 hp)

-       VT24 ges kursen sista kursperioden: 29 april - 30 maj 2024. 

Information om innehållet

I och med covid-19 pandemin, klimatkrisen och krig i vårt närområde har det blivit än mer uppenbart hur vi står inför enorma hälsoutmaningar kopplade till hållbar utveckling. Hälsoutmaningarna slår olika, de som redan var utsatta blir det ännu mer. Hur vänder vi denna trend och vad kan vi göra inom hälso- och sjukvården för att samhället ska utvecklas i en hållbar riktning? Och hur kommer den kliniska vardagen att förändras i takt med att klimatet blir varmare? Samhället är i nuläget dåligt rustat mot dessa parallella kriser, men det finns verktyg för att bemöta dem och begränsa dess hälsoeffekter. Tydligt är dock att hälsoutmaningarna inte kan lösas bara av hälso- och sjukvården. Vi måste lära oss att samarbeta mellan olika professioner och sektorer, och använda andra verktyg än de vi använder idag.

Har du frågor? Kontakta kursansvarig nina.viberg@ki.se

 

Schema

Kursvärderingar och kursledarens analys/reflektion

Kursvärderingar & kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Nina Viberg

Kursledare och examinator
852483394

Utbildningsadministratör

NV
Innehållsgranskare:
Anette Nilsson
2023-11-09