För dig som är student på Tandläkarprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) tandläkarprogrammet

Ett övergripande syfte med den verksamhetsförlagda delen inom utbildningsprogrammen är att studenten får möjlighet att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet, men också att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg eller annan relevant verksamhet.

Den verksamhetsförlagda utbildningen med preklinisk/klinisk färdighesträning på tandläkarprogrammet sker nästan uteslutande på Universitetstandvårdens kliniker på Karolinska Institutet. 

Universitetstandvården

Vid universitetstandvården utbildas framtidens tandvårdspersonal, såsom tandläkare, tandhygienister och specialisttandläkare. Här möts kliniker och forskare som tillsammans bidrar till att nå institutionens vision att vara världsledande inom oral hälsa och förbättra människors livskvalitet. Det är totalt 150 medarbetare, fördelade på 7 kliniker, som tillsammans med studenter behandlar olika patientkategorier.

Universitetstandvården finns huvudsakligen på campus Flemingsberg.

PK
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2023-08-15