Studieteknik och studievanor

Vill du vässa din studieteknik? Få balans i dina studier? Här hittar du tips på hur du kan plugga smartare.

När du pluggar på universitetet förväntas du ta ett stort ansvar för dina studier. En stor del av den lediga tiden används till självstudier. Det kräver motivation, självdisciplin, koncentration och planering.

Din studieteknik och förmåga att planera dina studier blir därför viktiga verktyg för att du ska lyckas med dina studier och samtidigt få tid till annat i livet.

  • Planera dina studier så att du slipper bli stressad inför tentamen och inlämningsuppgifter Stressig läsning försvårar djupinlärning. Det blir bara läsning på ytan och du missar sammanhang och orsaker och glömmer snabbt vad du lärt dig.
  • För att lära dig på djupet måste du se händelser, samband och orsaker i sitt rätta sammanhang. Det är också viktigt att du försöker relatera till om du redan kan något om det du skall plugga in. Det tränar dig i att skapa helheter och koppla samman företeelser.
  • I stället för att sitta i tre timmar och läsa halvt om halvt sovandes/vaken är det mer effektivt att läsa en timma och ta en paus. Av rent biologiska och fysiologiska skäl blir vi trötta. Hjärnan behöver sortera och smälta all information den tagit in för att effektivt ta in ytterligare information.
  • Genom att diskutera det du läst med dina studiekamrater får du nya perspektiv och infallsvinklar. Kanske de reflekterat över något du missat eller så har du svaret på något de inte kan.
  • Tänk "Det går bra, jag fixar det". Sätt delmål att nå upp till: "När jag läst till sidan 35 är jag klar och kan ..." (fyll i valfritt alternativ här, t.ex. träna/käka lite god choklad/skypa med min kompis/kolla favoritbloggen). Försök hitta positiva tankar om ditt studieliv, din framtid, om dig och ditt liv - fler sådana tankar kan ge mer energi.
  • Ta för vana att anteckna viktiga saker på lektionerna. Det är till hjälp när du ska plugga inför tentan. Anteckna nyckelord, begrepp och termer och viktiga meningar. Skriv rent och strukturera dina anteckningar så fort som möjligt - innan du glömmer.
  • Ta tillfället i akt att ställa frågor under föreläsningarna - du har en expert framför dig. Använd det tillfället! Förmodligen sitter det flera andra i salen och undrar över samma saker som du ... ("Det är nog bara jag som inte fattar, alla andra är med ...")
  • I god tid innan ett prov - sammanfatta det viktigaste ur litteraturen. När du pluggar, gör understrykningar för det viktiga. Testa att sammanfatta texten. Gå sedan tillbaka till litteraturen och se efter om du missat något viktigt. Om du gjort detta grundligt behöver du bara läsa din egen sammanfattning inför provet.
  • Viktigast av allt är motivation och din vilja att lära dig mer om det som ska bli ditt framtida yrke. Genom att lyfta blicken och se slutmålet med dina studier så kommer det att hjälpa till att ge dig den "boost" du behöver för att orka när studierna är tuffa.
Cecilia Forssman
2024-07-11