Struktur i studierna

Stor frihet, stort ansvar, massor att läsa och oftast väldigt intressanta ämnen. Kanske kan studierna här på Karolinska Institutet sammanfattas så. Du får ta ett stort ansvar för dina studier och mycket av den undervisningsfria tiden kommer du att använda för självstudier. Det kräver motivation, självdisciplin, koncentration och planering.

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images Foto: Foto: Getty Images

Vi tror att du har motivationen, men kanske behöver stöd och verktyg för att skapa struktur i dina studier så att du samtidigt får tid till annat i livet, På dessa sidor hittar du några råd och verktyg om att:

1. ”Att studera vid universitetet”  

Vad förväntas av dig? Vad betyder begreppen, till exempel undervisningsfritt, referenslitteratur och seminarium?

2.  ”Att planera sitt arbete och skapa goda vanor” 

Hur får du ihop allt som ska göras? Hur tar du dig an en uppgift, t.ex. att läsa kurslitteratur eller skriva en hemtenta? Hur förbereder du dig inför en föreläsning?

3. "Att arbeta i grupp"

Vi utvecklas med och av andra! Mycket av det arbete som bedrivs inom akademin görs i grupp.Hur jobbar man bäst?

4. "Att arbeta med minnet" 

Hjälp dig själv att hitta rätt och hämta upp saker du kan ur långtidsminnet! Några verktyg!

CF
Innehållsansvarig:
Cecilia Forssman
2023-03-29