Struktur i studierna

Stor frihet, stort ansvar, massor att läsa och oftast väldigt intressanta ämnen. Kanske kan studierna här på Karolinska Institutet sammanfattas så. Du får ta ett stort ansvar för dina studier och en stor del av den undervisningsfria tiden kommer du att använda för självstudier. Det kräver motivation, självdisciplin, koncentration och planering. Vi tror att du har motivationen, men kanske behöver stöd och verktyg för att skapa struktur i dina studier så att du samtidigt får tid till annat i livet

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images Foto: Foto: Getty Images

KI driver ett pilotprojekt som syftar till att stötta nya studenter i att få struktur i sina studier. Projektet struktur i studierna erbjuder dig som studerar vid KI handledning i grupp på svenska i att planera ditt arbete, skapa goda vanor och arbeta såväl självständigt som i grupp. 

Ta tillfället i akt och lär dig om att studera på universitet och att skapa bra rutiner för studier. 

Seminariegrupperna träffas vid tre (3) tillfällen för en serie seminarier. Träffarna är alltid på tisdag eftermiddag, kl. 16:15 och du ingår i en grupp som träffas tre gånger.

1. Tema första träffen "Att studera vid universitetet"  

Vad förväntas av mig? Vad betyder begreppen, t.ex. undervisningsfritt, referenslitteratur och seminarium? Varför har vi inte påsklov?

2. Tema andra träffen "Att planera sitt arbete och skapa goda vanor" 

Hur får du ihop allt som ska göras? Hur tar du dig an en uppgift, t.ex. att läsa kurslitteratur eller skriva en hemtenta? Hur förbereder du dig inför en föreläsning?

3. Tema tredje och sista träffen "Att arbeta självständigt och i grupp" 

Vad innebär egentligen att arbeta självständigt? Hur arbetar vi tillsammans i gruppen, oavsett om vi valt den själva eller blivit indelade? Hur kan jag lära mig av och med mina kursare?

Planerade tider för seminarieserier höstterminen 2022

• Seminarieserie, digital: 21 sept, 27 sept, 5 okt

• Seminarieserie, Solna+digital: 26 sept, 3 okt, 10 okt

• Seminarieserie, Flemingsberg: 4 okt, 11 okt, 18 okt

Allt ligger på eftermiddagstid cirka kl 16-18.

Aktiviteten ska ligga i KI:s kalender med länk till anmälan några veckor innan start, sök på "Struktur i studierna".

Drop-in torsdagar kl 16-17

Du som känner behov av bollplank i studierna eller har ett problem med studierna men inte vet vart du ska vända dig, du kan nu träffa oss i projektet ”Struktur i studierna” för drop-in-handledning. 

• Drop-in-timme: varje torsdag, 22 sept – 20 okt

Vi håller ett Zoom-rum öppet varje torsdag mellan kl. 16 - 17.