Om något händer under utbytet

Om något händer när du är utomlands.

Om något händer under dina utbytesstudier är det viktigt att du hör av dig till din nernationella handläggare vid KI. Lägg gärna in kontaktuppgifter i din mobil innan du reser från Sverige.

Anmäl dig hos ambassaden

Ska du studera i ett låg- eller medelinkomstland rekommenderar vi att du anmäler dig hos den Svenska ambassaden/konsultatet när du kommer fram till landet där du ska genomföra dina utbytesstudier. Följ ambassadens rekommendationer och råd kring sjukvård i det land du befinner dig.

Appen Resklar

Ladda ner UDs app Resklar innan du lämnar Sverige. Där hittar du bra information från UD, Svenska institutet och Vårdguiden, informationen uppdateras automatiskt när informationen på webbsidorna uppdateras.

ICE - In Case of Emergency

Om något skulle hända dig under utbytet, om du skulle bli allvarligt skadad och inte kan tala, är det bra att lägga in ICE-kontakter i din mobiltelefon. ICE är ett internationellt gångbart koncept, där sjukvårdspersonal snabbt kan komma i kontakt med dina anhöriga.

Tänk på att lägga till prefixet "+" istället för "00" (som bara fungerar i Europa). Sveriges landskod är 46. Om du vill att din syster i Sverige ska vara din ICE-kontakt, lägg in henne som exempelvis "ICE Sister +4670123456". Du kan ha fler än en ICE-kontakt.

Falck Global Assistance

Vid absolut kris, kontakta Falck Global Assistance. Tel +46 8 587 717 49 eller maila fga@se.falck.com

Infektionsklinik i Stockholm

Om du råkar ut för en stickskada och har funderingar kring profylax och andra infektionsrelaterade frågor kan du dygnet runt ringa infektionskliniken i Stockholm.

Karolinska Sjukhuset Huddinge. Tel. +46 8 585 800 00
Karolinska Sjukhuset Solna. Tel. +46 8 517 700 00

Passet försvunnet?

Om du tappar ditt pass eller nationella id-kort i ett annat land ska du kontakta närmaste Svenska ambassad eller konsulat.

Studenthälsan vid Karolinska Institutet

Om du råkat ut för en arbetsskada/stickskada följ Studenthälsans rutiner här. Du kan även kontakta Studenthälsan om du känner att du behöver stöd för din oro eller bara prata om något som rör dina utbytesstudier, som du inte vill ta upp med din internationella handläggare eller akademiska kontaktperson. Information om hur du kontaktar studenthälsan finns här.

Vårdguiden

Ring Vårdguiden dygnet runt om du behöver prata med svensk vårdpersonal. Tel.+46 77 111 77 00

Försäkringen StudentUT

Om du under din utbytesstudieperiod behöver utnyttja försäkringen Student UT genom Kammarkollegiet, måste du göra en skadeanmälan. Stöld måste anmälas hos den lokala polismyndigheten. Fullständiga villkor för Student UT samt blankett för skadeanmälan finns nedan.

Anmälan ska undertecknas av dig och skickas tillsammans med eventuella polisrapporter och/eller kvitton till den internationella handläggaren vid KI. Därefter skickas den till Kammarkollegiet. Inom Europa ska ansökan om ersättning för vård i första hand prövas av Försäkringskassan genom det europeiska sjukförsäkringskortet.

Om något händer hör av dig till din Internationella handläggare.

Dokument

TA
Innehållsgranskare:
Talia Adamsson
2023-07-20