students

Studenthälsan

Välkommen till Studenthälsan! Vi finns här för dig som är student vid Karolinska Institutet, SMI – Stockholms Musikpedagogiska Institut, Södertörns, Marie Cederschiölds, Röda Korsets eller Sophiahemmets högskola under din studietid. Vi ordnar flera gruppaktiviteter och samtal för att främja din hälsa. Vi har tystnadsplikt och alla besök hos oss är kostnadsfria.

Studenthälsan har sommarstängt. Vi öppnar igen den 12 augusti.

Vårt utbud

Tips och råd för bättre hälsa

Hälsointyg, vaccinationer och provtagningar

Kalender