Under utbytet

Viktigt att tänka på

Viktiga saker att tänka på när du har kommit fram till din utbytesdestination har vi samlat här. Skicka gärna ett vykort till din internationella handläggare som inspiration till andra studenter!

Adress på studieorten

Meddela din Internationella handläggare din adress och telefonnummer utomlands så snart som möjligt efter ankomst. Detsamma gäller om du flyttar under terminen.

För dig som genomför ett Erasmus+utbyte

När utbytet är avslutat, ska din kontaktperson vid värduniversitetet (motsvarande internationell handläggare) fylla i dokumentet "Certificate of Attendance". Blanketten är obligatorisk för Erasmus+studenter.

SEMP

SEMP (Swiss European Mobility Programme) är ett stipendieprogram för studenter som ska åka på utbyte till Schweiz. Då Schweiz inte är ett programland inom Erasmus betalar de i stället ut stipendier från detta program till sina inresande utbytesstudenter eller praktikanter.

https://www.movetia.ch/en/programmes/europe/swiss-programme-for-erasmus/higher-education/mobility

SEMP och CSN

Om du har studiemedel via CSN kan du inte samtidigt ta emot bidrag från SEMP. Du kan då  få ett Erasmusbidrag via KI och den internationella studenthandläggaren kommer förse dig med den blankett som behövs för att ansöka om Erasmusstipendiet.

Information om genomförda studier

Samla på dig så mycket information som möjligt om de kurser och placeringar som du genomför under ditt utbyte (kursbeskrivningar, litteraturlistor, schema etc.), så underlättar du det slutliga tillgodoräknande vid hemkomst. Om möjligt, se till att få med dina intyg/betyg på genomförda studier redan vid hemresan.

Var en god ambassadör för KI

Ställ gärna upp på informationsträffar eller mässor under utbytet för att berätta om ditt utbildningsprogram, KI, Stockholm och Sverige. På studievägledningen finns en del informationsmaterial om KI på engelska.

Svenska Institutet har bra information om Stockholm och Sverige. Du som genomför utbytesstudier får gärna en KI-tshirt att ta med på ditt utbyte, för att representera ditt hemuniversitet.

Om något händer

Om något händer under utbytet är det viktigt att du hör av dig till din Internationella handläggare. Här kan du läsa mer om vad mer du kan göra.

TA
Innehållsgranskare:
Talia Adamsson
2023-07-19