Verksamhetsförlagd utbildning och hälsointyg

Många av KI:s utbildningsprogram har Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du som student får möjlighet att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter, du får också möjlighet att vidareutveckla ditt professionella förhållningssätt och en yrkesidentitet. För att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete ska du vid VFU/VIL visa upp ett hälsointyg som utfärdas av Studenthälsan. Följ de 2 stegen nedan för hälsointyg!

Så här går du till väga för att skaffa ditt hälsointyg

CC
Innehållsgranskare:
Studentkommuni…
2024-06-12