Om hälsodeklaration och hälsointyg inför VFU och VIL

För att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete ska du vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller verksamhetsintegrerat lärande (VIL) visa upp ett hälsointyg som utfärdas av Studenthälsan. Här hittar du information om hur du går tillväga för att få ett hälsointyg, svar på vanliga frågor, och en översikt över de frågor som ingår i hälsodeklarationen.

Så här gör du för att få ett hälsointyg

1. För att få ett hälsointyg behöver du fylla i en digital hälsodeklaration. Läs igenom frågorna och hur du svara på dem i lathunden längre ner på sidan.

2. Se över dina vaccinationer. Inför din VFU erbjuds du som student att kostnadsfritt komplettera dina vaccinationer. VFU platsen kan inte kräva att studenter vaccinerar sig, däremot kan vaccinationsskydd bedömas vara obligatoriskt för arbete i vissa vårdmiljöer. Känner du dig tveksam kring tidigare vaccinationer kontakta vaccinatören för komplettering innan du fyller in din hälsodeklaration.

Här kan du se vilka vacciner du erbjuds inför din VFU.

 

3. Skicka in din hälsodeklaration.

Hur skickar jag in min hälsodeklaration?

Om du har skyddade personuppgifter

KI studenter med skyddade personuppgifter behöver fylla i sin hälsodeklaration på papper och skicka eller lämna in till Studenthälsan. Nämn även på hälsodeklarationen att det rör sig om skyddade personuppgifter.

Om du är student vid annat lärosäte skickar du in din hälsodeklaration som vanligt.

Vanliga frågor och svar

Vad händer när jag skickat in min hälsodeklaration?

Hälsodeklarationen bedöms av Studenthälsans företagssköterska/läkare. I vissa fall blir du kontaktad via telefon för ytterligare information och eventuell utredning. Om vi inte hör av oss, får du ett hälsointyg skickat till dig via Kivra. Om du inte har digital brevlåda hos Kivra skickas hälsointyget via ordinarie post.

Hur lång tid tar det att få mitt intyg efter att hälsodeklarationen är inskickad?

Räkna med en månad, men oftast går det mycket snabbare. Kontakta oss på Studenthälsan om du är i behov av snabbare handläggning.

Vart skickas mitt hälsointyg?

Ditt hälsointyg skickas i första hand via Kivra till din digitala brevlåda. Om du inte har brevlåda via Kivra skickas det till den adress du uppgett i Ladok. Om du nyligen bytt eller inom kort kommer att byta adress och väntar på ett hälsointyg, vänligen kontakta oss på Studenthälsan.

Lathund för hälsodeklarationen – så här svarar du på frågorna

Är du vaccinerad mot hepatit B?

Hepatit B är en virussjukdom som drabbar levern och som sprids sexuellt och via blod. Studenter erbjuds vaccination mot hepatit B då vårdarbete innebär en ökad risk för exponering för blodsmitta.

Om ja; har du tagit alla tre doser

Om ditt svar är nej/vet ej; boka tid för att påbörja eller komplettera din vaccinering. Du som är student vid KI ser om ditt utbildningsprogram erbjuder vaccination mot hepatit B på sidan Vaccination för KI studenter.

Du som är student vid en annan högskola, hittar information hos din högskola.

Har du haft vattkoppor?

Om nej/vet ej: Har du bott tillsammans med syskon som haft vattkoppor under uppväxten, har du med största sannolikhet haft vattkoppor. Om du ändå inte tror att du haft vattkoppor, kontakta oss på Studenthälsan för mer information.

Är du vaccinerad mot vattkoppor?

De allra flesta har haft vattkoppor som barn och behöver därmed inte vaccinera sig.

Har du haft mässling? Är du vaccinerad mot mässling?

Vaccination mot mässling ingår i det grundskydd som rekommenderas i hela befolkningen. Du som vet att du haft mässling eller fått två doser vaccin (efter 1 års ålder), bedöms som immuna, oavsett ålder och födelseland.

Födda i Sverige, Europa, Australien, Canada, Japan, Nya Zeeland, USA och forna Sovjetunionen gäller följande:

  • före 1960 - flertalet har haft mässling och behöver inte vaccinera sig.
  • mellan 1960-1980: individuell bedömning. Har du följt vaccinationsprogram? Har dina föräldrar aktivt avstått vaccination enligt nationellt program?
  • efter 1980 - drygt 95 % har fått två vaccinationer, och behöver inte vaccinera sig.

Övriga länder:

 • Födda före 1980: bedöms som immuna då de sannolikt haft mässling.

 • Födda efter 1980: individuell bedömning. Har du följt vaccinationsprogram? Har dina föräldrar aktivt avstått vaccination enligt nationellt program?

Du som är uppvuxen utanför Sverige kan behöva vaccinera dig eller komplettera ditt skydd, om du inte har haft mässling. Det varierar mellan olika länder hur vanligt det är med vaccinering mot mässling och när i så fall vaccinationerna infördes. Kontakta den vaccinationsbyrån din skola har avtal med.

Är du vaccinerad mot difteri?

Vaccination mot difteri ingår i det grundskydd som rekommenderas hela befolkningen. De allra flesta som har genomgått vaccinationsprogrammet har därför ett skydd åtminstone till 30-årsåldern. Har det gått mer än 20 år sedan du fick den senaste sprutan behöver du vaccineras igen. Vaccinet finns bara som kombinationsvaccin med skydd också mot stelkramp, samt även mot en eller flera andra sjukdomar.

Covid-19

Vaccination mot covid-19 rekommenderas ej specifikt för medarbetare i vården. 

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 våren 2024 — Folkhälsomyndigheten

Riktlinjer kring vaccinationsskydd för hälso-och sjukvårdspersonal

Har du sår, eksem eller skadad hud?

Sår, eksem och skadad hud kan innebära en ökad risk för smitta och smittspridning i vården. Svarar du ja på denna fråga kommer vi kontakta dig för att få mer information. Skriv i kommentaren vilken typ av besvär du har, var på kroppen det sitter samt eventuell behandling.

Har du haft kontakt (arbete, praktik eller som patient) med sjukvård/tandvård utanför Norden de senaste sex månaderna?

Om ja, behöver du testa dig för MRSA innan du börjar din VFU, VIL eller kliniska praktik. Kontakta Studenthälsan

Är någon i ditt hushåll bärare av MRSA?

Om ja, behöver du testa dig för MRSA innan du börjar din VFU, VIL eller kliniska praktik. Kontakta Studenthälsan

Har du haft tuberkulos?

Om ja, behöver du ange vilket år samt var du blev behandlad och om du fullgjorde behandlingen. Är du behandlad i Sverige kan Studenthälsans läkare behöva inhämta journalkopior.

Är du tidigare testad för tuberkulos med tuberkulintest (PPD) hudtest eller IGRA test (Quantiferon)blodprov?

Om ja, ange när provet togs och om resultatet var positivt eller negativt. 

Om du kom till Sverige som asylsökande, kvotflykting eller anhöriginvandrare och genomgick en hälsokontroll, har du sannolikt blivit testad för tuberkulos. Om du kommer från ett land med hög risk för tuberkulos och blivit gravid i Sverige har du sannolikt blivit testad för tuberkulos via mödravårdscentralen.

Du kan själv kontakta din vårdcentral, mödravårdscentral, företagshälsovård, skolan för information angående om du blivit testad tidigare.

Har någon nära anhörig eller annan nära kontakt till dig haft tuberkulos eller kontrollerats pga misstänkt tuberkulos de senaste fem åren?

Om ja, kommer Studenthälsan kontakta dig för ytterligare information och ev. utredning kring latent tuberkulos

Har du under de senaste 5 åren vistats under mer än 3 månader i ett land utanför Västeuropa/Nordamerika/Australien?

Om ja, ange land och hur länge. Är det ett högriskland för tuberkulos kommer Studenthälsan kontakta dig.

Till dig som är vårdgivare 

Hälsointyg för inresande studenter

Inresande utbytesstudenter ombeds att inkomma med ett hälsointyg från hemlandet. Hälsointyget ska vara utfärdat på engelska av leg. läkare. Studenterna instrueras att visa upp sitt hälsointyg på sin VFU/VIL placering.  Exempel på hälsointyg på engelska återfinns nedan. 

Hälsointyg för studenter i behov av MRSA provtagning eller närmare utredning gällande TB kommer även fortsättningsvis bedömas och godkännas av Studenthälsan genom separat intyg som bifogas till hälsointyget.

Health clearance

Behandling av personuppgifter i samband med hälsodeklaration/hälsointyg

Studenthälsan KI behandlar de personuppgifter (inkl. känsliga personuppgifter) som lämnas av dig i samband med att du skickar in din hälsodeklaration. Uppgifterna sparas i vårt patientadministrativa system (journalsystem) och utgör sedan grund för ditt hälsointyg. När hälsointyget är utfärdat skickas det via Kivra eller via ordinarie post hem till dig. Utskicket av hälsointyget sker med hjälp av en extern leverantör, InfoSolutions AB, som utgör personuppgiftsbiträde. InfoSolutions har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal (PuB) med Studenthälsan, KI.

Här kan du läsa mer om personuppgiftsbehandlingen på Studenthälsan och dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter.

Kivras hemsidan hittar du mer information om behandling av personuppgifter i digital brevlåda.

Kontakt

Studenthälsan